Sunday, November 22, 2009

സക്കറിയ-അഭിമുഖം. രണ്ടാം ഭാഗം. ബുദ്ധിജീവികൾ, മതമൌലികത, മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ, ലൌ ജിഹാദ്, ക്രിസ്ത്യാനിയും സർഗ്ഗശേഷിയും..........

സക്കറിയയുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം

ഞാൻ: ബുദ്ധിജീവികളെക്കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? പണ്ട് ചോദിച്ച പ്രസിദ്ധ ചോദ്യം. ബുദ്ധിജീവികൾ എല്ലാ തുറകളിലും രംഗംങ്ങളിലും ദൃശ്യരായോ അദൃശ്യരായോ വ്യാപരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുദ്ധിജീവികളുടെ പ്രയത്നമാണോ പുരോഗതിയ്ക്കു പിന്നിൽ?

സക്കറിയ: അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ ബുദ്ധിജീവികളെക്കൊണ്ടാണു പ്രയോജനം വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നാണു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റേയും മതമൌലികവാദിയുടേയും പിന്നാലെ പോകുന്ന ബുദ്ധിജീവികളെക്കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം എന്നാണു ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇതൊന്നുമില്ലാ‍ാതെ ബാങ്കിലിരുന്നു പണിയെടുക്കുന്നവനും പോലീസുകാരനും അദ്ധ്യാപകനും കച്ചവടക്കാരനും വ്യവസായിയും മീൻപിടുത്തക്കാരനും കൃഷിക്കാരനും ഒക്കെയായ എത്രയോ ബുദ്ധിജീവികൾ ഉണ്ട്.അവരൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത്.

ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് നിർവ്വചനം കൊടുത്ത് വേർതിരിച്ച് നിറുത്തുകയായിരുന്നൊ?

അതിൽക്കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ എല്ലാം തന്നെ ഹിന്ദുമതമൌലികവാദത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞവരാണ്. മുൻപ് ഇടതുപക്ഷത്തിനെ പിൻപറ്റുകയും പിന്നീട് മതമൌലികവാദത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്ത ബുദ്ധിജീവികളാണ് നരേന്ദ്രപ്രസാദ്, വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, സുഗതകുമാരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ- തകിടം മറിഞ്ഞവർ. ഒരുകാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വള്ളത്തിലും മറുകാൽ ഹിന്ദുമതമൌലികവാദത്തിന്റെ വള്ളത്തിലുമുറപ്പിച്ചവർ. ഇങ്ങനെ കളിച്ചവരെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചിലർ ഇപ്പോഴും കളിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ മരിച്ചു പോയി, പാവങ്ങൾ.

കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്കുള്ള പ്രേരണാഘടകങ്ങൾ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലുള്ളവ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേഖനത്തിൽ. ഇതിൽ പലതും നിരന്തരമായ പ്രക്രിയ അല്ലെ? സാമ്പത്തികപുരോഗതിയും സാംസ്കാരികപുരോഗതിയും തമ്മിലുള്ള ഇടച്ചിലിൽ സാംസ്കാരികം തറപറ്റിയോ?

ഇല്ല. സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ്. അതാണ് വലിയ പ്രശ്നം. തൊഴിലില്ലായ്മവേതനം വാങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം ലക്ഷക്കണക്കിനാണ്. മറ്റുസംസ്ഥാനക്കാരെ ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കാൻ നിയമിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികപുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണമല്ല. സർക്കാർ ജോലിയല്ലാതെ മറ്റുജോലികൾ വളരെക്കുറവായ നാട്. മറ്റുസംസ്ഥാനക്കരെ ഇവിടെ നിയമിച്ചു മാടമ്പി കളിയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തൊഴിലെടുക്കാൻ മടിയാണ് എന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ക്ലാസ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അകത്തു നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കേരളത്തിലെ സവർണ്ണരായ മൂന്നു മതക്കാർക്കും ഉണ്ട്. ഹിന്ദുവിലെ ഉപവിഭാഗങ്ങളായ നായർക്കും ഈഴവർക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ മറ്റു വിഭാഗക്കാർക്കുമെല്ലാം. അരിച്ചരിച്ച് ഷെഡ്യൂൽഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൽഡ് ട്രൈബ് വിഭാഗങ്ങൾക്കു കൂടി ഈ സവർണ്ണമനോഭാവം വന്നു കൂടി. ശരീരം കൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ്. It is against the dignity. ഇത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്നേനേ? തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉൽ‌പ്പാദിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ആളു വേണം. പാടത്തിറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നത് സവർണ്ണരാകാൻ പാടില്ല, സവർണ്ണന് അതു ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന നിലപാടിൽ എത്തി. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലി ടെക്നോപാർക്കിലെയൊക്കെപ്പോലെ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ എറ്റവും നല്ല ടാലന്റ്, എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളും കിട്ടിയവർ ലോ ഡിഗ്രി എം. ബി. എ ഒക്കെ എടുത്തവർ അടക്കം കേരളം വിട്ടു പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലത്ത് അവശേഷിയ്ക്കുന്നത് മീഡിയോക്കർ ആൾക്കാരാകും. വെറും ഒരു ഇടത്തട്ടിനും താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു ജീവിയ്ക്കുന്നവർ. അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഭരണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവരുടെ കയ്യിലാണ് മാദ്ധ്യമരംഗം. ഭരണാത്തിലിരിയ്ക്കുന്നവർ മീഡിയോക്കർ ആണെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. അതേ സമയം പത്രപ്രവർത്തനം, അതോടനുബന്ധിച്ച ടെലിവിഷൻ വാർത്താപ്രവർത്തനം, പ്രോഗ്രാം നിർമ്മാണം, സിനിമ-സിനിമയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനം ഉണ്ട്- ഇതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആ‍ൾക്കാരും കനത്ത മീഡിയോക്രിറ്റികളാണ്. വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണിത്. കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഭീഷണി രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ മാദ്ധ്യമങ്ങളാണ്.

പുരോഗതി ഒരു നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നില്ലേ എന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു മുൻപത്തെ ചോദ്യത്തിൽ……..

Politics has destroyed the society. സാമ്പത്തികാടിത്തറ ഭദ്രമായാലേ സമൂഹത്തിനു കലകളിലേയ്ക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കും അർത്ഥവത്തായിട്ട് വ്യാപരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു. യൂറോപ്യൻ സമൂഹവും അമേരിക്കൻ സമൂഹവും വളരെക്കാലം മുൻപു തന്നെ ഇതുപോലെ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് 17 ഉം 18ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അവർക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി-കൊളോണിയലിസത്തിൽക്കൂടെ കട്ടുകൊണ്ടുവന്നപണം കൊണ്ടൊക്കെയാണ്- സാംസ്കാരികപുരോഗതിയ്ക്ക് വഴി വച്ചതുകൊണ്ടാണ്. They created a society which would protect and perpetuate culture-a system which would protect thinkers and philosophers. അവർക്കു വെറുതെ ഇരുന്നു ചിന്തിയ്ക്കാനുള്ള സൌകര്യം വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. If you are a thinker you are encouraged, saved. ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം നമുക്കില്ല. Until and unless the society becomes strong സാംസ്കാരിക പുരോഗതി എന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ ആയെന്നിരിക്കില്ല. അതിനകത്ത് പുളവും വളവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിയ്ക്കും. സാംസ്കാരികചിന്തകരെ രാഷ്ട്രീയം പിടികൂടും. ഓരോ എഴുത്തുകാരനും വിധേയനാകുന്നു. അവന് നിലനിൽക്കാനുള്ള പണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിയ്ക്കാനുള്ള പണം ഇല്ലാതെ വരുന്നതു കൊണ്ട് കലാകാരൻമാരും ചിന്തകരും രാഷ്ട്രീയഭരണാധികൾക്കോ മതനേതൃത്വത്തിനോ വിധേയരായിത്തീരുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിധേയൻമാരുടെ ശൃംഖലയ്ക്ക് ഒരിയ്ക്കലും സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. ഈ വിധേയൻമാരുടെ ശൃംഖലയാണ് ഇന്ന് മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും കലാസാംസ്കാരികരംഗത്തും എല്ലാം പ്രാഗൽഭ്യം നേടുന്നത്, പ്രാമുഖ്യം നേടുന്നത്.അവർക്കാണ് മുൻ തൂക്കം. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു സാംസ്കാ‍രിക പുരോഗതി വരാത്തത്. ഒരു പുതിയ നാടകം കാണാനില്ല. അർത്ഥവത്തായ ഒരു സിനിമ കാണുന്നില്ല. ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ -ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ല. കേരള ചരിത്രം-ഇൻഡ്യാ ചരിത്രം പോട്ടെ – സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണം വരുന്നില്ല. ഇതാണു ഗതി.

അനുബന്ധമായ ചോദ്യം. മലയാളിയുടെ അവസാനത്തെ അത്താഴം ഫ്യൂറിഡാൻ കലർന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പോ വിലാപമോ ആവലാതിയോ?

അല്ല. ഒന്നുമല്ല. ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രം. വിലാപമോ വാണിങ്ങൊ അല്ല. ഒരു സത്യപ്രസ്താവനയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. മലയാളികൾ ഇന്നു വന്നു നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തെപ്പറ്റി. സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി എവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന. അതിശയോക്തി അൽ‌പ്പം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ ഫ്യൂരിഡാൻ കഴിയ്ക്കാതെ രക്ഷപെട്ടവരാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഗൾഫിലും ഒക്കെയുള്ള മലയാളിനിവാസികൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂരിഡാനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവർ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ളിലും മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഒക്കെ ഉറച്ചു നിന്ന് മിടുക്കൻമാരാകുന്നവരാണ്. ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുമൊക്കെ. തൽക്കാലവ്യവസ്ഥിതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഫ്യൂരിഡാൻ കഴിയ്ക്കാതെ ജീവിയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു.


രണ്ടു മുന്നണികൾ ചേർന്ന് അരനൂറ്റാണ്ടു തച്ചുടച്ച സമൂഹമാണ്, ആശയറ്റത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഹ്വലതയാണോ മലയാളിയെ മതതീവ്രതയിൽ എത്തിച്ചത്? സാമ്പത്തികവും ഭൌതികവുമായ സുരക്ഷാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിലുപരി വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ പരിണതി അല്ലെ ഇത്?


അടിസ്ഥാനപരമായി ഭരണകർത്താക്കൾ/രാഷ്ട്രീയക്കാർ തകർത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ- ആശ കൊടുക്കുകയും അത് പിൻ വലിയ്ക്കുകയും ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം പൌരനുവേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന ഓരോ സേവനങ്ങൾ ഒരു സൌജന്യ സഹായം,ഫേവർ ആണെന്നു വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ- മറുവശത്ത് ഭരണകൂടത്തെ എൽ‌പ്പിച്ച യാതൊരു കർത്തവ്യവും അത് നിർവ്വഹിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുകയും നാക്കുകൊണ്ട് പ്രസംഗിയ്ക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് പൌരന്റെ മേലാളനായി ചമഞ്ഞ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ- പൌരന് ആശയറ്റതു കൊണ്ടാണ്, അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അവന്റെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും അവന്റെ നിരാശകളും എല്ലാം കൂടി എത്തും പിടിയും ഇല്ലാതെ വർത്തിച്ച ഒരു രംഗത്തേയ്ക്കാണ് മതങ്ങളും ആൾദൈവങ്ങളും സമർത്ഥമായി കയറിച്ചെന്ന്, കൈകാട്ടിവിളിച്ച് മുട്ടുകുത്താൻ പറഞ്ഞത്. അവൻ മുട്ടുകുത്തി, ഭംഗിയായിട്ട് മുട്ടുകുത്തി. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വീഴ്ച ആശ്വാസം. ഈയിടെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ദുർലക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റാൻ കണിയാനെ കൊണ്ടുവന്ന് കവടി നിരത്തിയതായി. ആ നിലയിലേക്ക് അതായത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിയ്ക്കാൻ ഡി. ഐ. ജി യ്ക്കോ ഡി. വൈ. എസ്. പി യ്ക്കോ പറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു ജോത്സ്യനു മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളു എന്ന് അവിടത്തെ പോലീസുകാർക്ക് ഉറപ്പായ സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് nobody can save you എന്നുള്ള ആ ഷിഫ്റ്റിനിടയിലേക്കാണ് ജോത്സ്യന്മാരും മറ്റും കടന്നു വരുന്നത്. മതാധികാരവർഗ്ഗവും ഇങ്ങനെയാണ് കയറി വന്ന് ആധിപത്യമുറപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രസംരക്ഷണസമിതി എന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞ് മതമൌലികവാദികളുടെ കയ്യിലായി പൊയ്പ്പോയി. അതിനെ ചെറുക്കാനായി സി. പി. എം കാർ വന്നു, തള്ളും ഉന്തും നടക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഒരു വശത്ത്. മറുവശത്ത് ഈ സഭകളുടെ എല്ലാം കീഴിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പെന്തക്കോസ്തുകാർ-alternative Christianity ക്കാർ വന്നു ചേരുന്നു. മുസ്ലീമുകളൂടെ കാര്യത്തിൽ ഷിയ-സുന്നി തർക്കം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് fundamentalism- ഒരു വിചിത്രമായ തരത്തിലുള്ള, സൌദി അറേബ്യയിൽ പോലും കാണാനില്ലാത്തിടത്തോളം വിചിത്രമായ തരത്തിലുള്ളത്- ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാം വശംവദരാകാനുള്ള മലയാളികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവി ഇപ്പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ അത്താഴം പോലെ ഇരുളടഞ്ഞതാകുന്നത്. മതത്തിന്റെ പിടിയിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനും ഭാവി ഇല്ല.


ജീർണ്ണതാവാദികൾ വിജയിക്കുകയാണോ? വറുഗീസുമാരെ വെടിവച്ചുകൊന്ന് നക്സലിസം അമർച്ച ചെയ്യാം. ഈ മറുനക്സലിസത്തിന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് ആരു മണി കെട്ടും?


ഇല്ല. ഇതിനു ഒരു പോംവഴിയും ഇല്ല. മണികെട്ടാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇത് ഒരു മതേതര സമൂഹമാണെന്ന് മറന്നു പോയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം- യു. ഡി. എഫ് ആയാലും എൽ. ഡി. എഫ് ആയാലും- പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. യു. ഡി. എഫ് ന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എ. കെ. ആന്റണി പോയി ആൾദൈവത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കമഴ്ന്നു കിടന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ പോയി കൊലക്കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയുടെ കാൽക്കൽ കമഴ്ന്നു കിടന്നു. സി. പി. എം കാർ പോലും പോയി തിരുമേനിമാരുടെ മോതിരം മുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു നക്സൽ തരത്തിലേയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പോകുന്നതേ ഇല്ല. നക്സലിസത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചായ്‌വും ഒരു ആക്റ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. No follower/believer here is concerned with anything other than himself, his immediate wishes and demands. അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആൾദൈവങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു മാത്രമാണ് അവന്റെ നോട്ടം. He has no social concerns. Naxalites were valid because they had a social point of view, a political point of view. But must have been very foolish. വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റെവൊലൂഷൻ ആണ് അവർ പ്ലാനിട്ടത്. ആ ലളിതമൂഢത്തം നമ്മൾ അംഗീകരിയ്ക്കുമ്പോഴും they wanted the society to change. ഇപ്പോഴത്തെ മതജീർണ്ണതയിൽ പെട്ടുപോയ വിശ്വാസിക്കൊന്നും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് കാഴച്ചപ്പാടുകൾ ഒന്നുമില്ല. അവന് അവനെക്കുറിച്ചു മാത്രം വേവലാതി. ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുത്താൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. Because faith is personal and it is your fundamental right.

മതവിശ്വാസതീവ്രത ഉൽ‌പ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് പൌരോഹിത്യ നേതൃത്വങ്ങളുടേയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടേയും അധികാരപദ്ധതികളാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതു മാനസികനിലകളാണ് ഈ ചൂഷണത്തിനു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നത്? 1, 2, 3 എന്നിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?


അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ജീവിതപരമായി മലയാളിയുടെ മാനസിക നില രണ്ടുമൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയ്ക്ക്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ക്രിസ്തുമത മുഖ്യധാരയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവന് അവന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മതവുമായുള്ള അവന്റെ ഇഴചേരൽ. അതു മൌലിക വാദം അല്ല. ശരാശരി ക്രിസ്ത്യാനി ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്നതോ ഹിന്ദു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതോ മുസ്ലീം നിസ്കരിയ്ക്കുന്നതോ മൌലികവാദം അല്ല. അതിനപ്പുറത്തേയ്ക്കു കടന്നിട്ടുള്ള വിവശമായ ആ‍ാരാധനയിലേക്കും വിധേയത്വത്തിലേക്കും പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകരം ആകുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ മതസംഘടനകളും മേധാവിത്തങ്ങളും ഉൽ‌പ്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്ന പുതിയതും രണ്ടാമതു പൊക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്നതുമായ ആചാരങ്ങൾക്കും പുതിയ വഴിപാടുകൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്ന സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും ആയിട്ടുള്ള പിന്തുണയാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഓരോ അനുബന്ധിച്ച സംഭവങ്ങൾ -ഭാഗവത യജ്ഞങ്ങൾ, വചനപ്രഘോഷണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് വീണ്ടും ഇതിലേയ്ക്കു പകർത്തുന്നത്. അതിലേയ്ക്ക് മേൽ‌പ്പറഞ്ഞ ഫൻഡമെന്റലിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത വിശ്വാസിയും കാലക്രമേണ സംഭാവന നൽകിയേക്കും. ഇതിന് ഇവനെ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നത് ഇവന്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ്. മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി അവന്റെ പൊങ്ങച്ചം കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസിയെന്നു നടിയ്ക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂർ പോയി ഒരു ഹിന്ദു കല്യാണം കഴിയ്ക്കുന്നത് അവന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ന്റെ ഭാഗമായാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനെപ്പറ്റി അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടു പോലുമുണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട്. മറുവശത്ത് ഇതിൽ ചെന്നു വീണുപോകുന്ന എറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ ആത്മീയതയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ആന്തരിക ഭാവമാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് പോലുള്ളതിൽ പോലും ഇക്കാര്യമൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയാമെങ്കിൽ പോലും. ഈ ആത്മീയതയിൽ സംഭവങ്ങളോ ബിംബങ്ങളോ വേദപുസ്തകങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത്-ഓരോ മനുഷ്യനും നേടിയെടുക്കേണ്ടത്, പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടത് ആണിത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെ പോയി. ഇങ്ങനെ നിസ്സഹായത. മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആയുള്ള നിസ്സഹായത ഒരു വശത്ത്. മറുവശത്ത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യനും അനുഭവിയ്ക്കുന്ന നിസ്സഹായത. അതാണല്ലൊ മതത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അടിസ്ഥാനപരമായ, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള ആകുലതകൾ തന്നെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമോ, ഇപ്പോൽ പാപം ചെയ്താൽ ഇന്നു ശിക്ഷ കിട്ടുമോ അതൊ നാളെ കിട്ടുമോ, ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് എത്ര പൂജ ചെയ്താൽ ശരിയാകും ഇങ്ങനെ സാർവ്വലൌകികമായ ആകുലതകൾ. മലയാളി എന്ന നിസ്സഹായത അവനെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ. സമയത്തിനോടുന്ന ബസ്സുകളില്ല, പാതകളില്ല, കുട്ടികൾ പഠിച്ചാൽ ജോലിയില്ല, ഇവരെ പുറത്തേയ്ക്കു വിടണം, പഠിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള വൻപിച്ച പണബാദ്ധ്യത……...ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾ ഇവനെ ഒന്നിനൊന്നു വലയ്ക്കുന്നു. എനിയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിയ്ക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ടാണ്- I think that is the single most important reason why a Malayali is running after a godman or similar personalities. ഈ മാനസികനിലയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

പണം കൊടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുക, പണം അങ്ങോട്ടു കൊടുത്തു ജോലി വാങ്ങുക.....ലോകത്ത് നടപ്പില്ലാത്ത പദ്ധതികളാണ് മലയാളിയ്ക്കുള്ളത്. മക്കളാണ് പ്രധാന കയറ്റുമതി വിഭവം. എന്തുതരം തലമുറയെയാണ് വാർത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നതിലല്ലെ ഭീതി വേണ്ടത്?


ഈ തലമുറ സാംസ്കാരികമായി ചിന്തിയ്ക്കുന്നില്ല. മക്കൾ സാംസ്കാരികമായിട്ടു മുന്നേറണമെന്ന് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും പ്രത്യേകമായിട്ടു ചിന്തിയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു സാംസ്കാരിക ഭീതി ഇല്ല, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. മക്കൾ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരാകണം സിവിലൈസേഷണലി അവർ മെച്ചപ്പെട്ടവർ ആകണമെന്ന ചിന്തയില്ല. പക്ഷെ അവർ നിസ്സഹായരാണ്. കേരളം എന്ന സാമ്പത്തികശവപ്പറമ്പിൽ നിന്നും മക്കളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തേയ്ക്ക് തൂത്തെറിയുക എന്നതാണ് കഠിനപ്രയത്നം. എങ്ങനെ ഏതു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്ര രൂപാ കൊടുത്താൽ അവർ കാര്യം നേടും എന്നതാണ്. അതു കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ ആ‍ന്ധ്രയിലോ കർണ്ണാടകത്തിലോ ബീഹാറിലോ കൊണ്ടു പോയി മക്കളെ ഇങ്ങനെ തൂത്തെറിയുകയാണ് ഇവിടന്ന്.

അതൊരു പാതകമല്ലെ?


കഞ്ഞികുടിയ്ക്കാതെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൽ വലിയ പാതകമല്ലല്ലൊ. പിന്നെ ഭീതിയ്ക്ക് വകുപ്പില്ല. അടുത്ത തലമുറ ഇല്ലല്ലൊ. അവർ പോയിരിക്കുകയല്ലെ. ഈ തലമുറ ഒന്നോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. വിമാനത്തിലും ട്രെയിനിലും കാറിലും ബസ്സിലുമൊക്കെ കയറി they are vanishing. എന്റെ പരിചയത്തിൽ‌പ്പെട്ട ആരുടേയും മക്കൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല. They are gone.

പിന്നെ വരുംകാലത്തേയ്ക്ക് എന്താണു ബാക്കി?

ഇവിടെ അതിജീവിയ്ക്കാൻ പഠിച്ച സമർത്ഥന്മാർ. ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്കുള്ളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ളിലും മതത്തിനുള്ളിലും ഇവിടത്തെ മാദ്ധ്യമത്തിന്റെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾക്കുള്ളിലും നിന്നുപിഴയ്ക്കാൻ പഠിച്ചവർ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടക്കാരനായിട്ട്, ഒരു ഹോട്ടലുകാരനായിട്ട് പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒരു ജീവിതമാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവർ-ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കെൽ‌പ്പുള്ളവർ. Real estate speculation പോലെയുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്നും ചിലതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാവരും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിജീവനം അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനെ ചുറ്റിയുള്ള ശമ്പള കിമ്പള അഴിമതി…….....ഇതിലൊക്കെ കളിയ്ക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെയേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളു അവസാനം, സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല.

നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാവം ബുദ്ധിജീവികൾ കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിക്കണോ ഇവരെ നില നിർത്താൻ?

വേണ്ട. അവരുടെ പ്രയത്നം കൂടി വരികയില്ല. അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതു തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇവർക്കുവേണ്ടി അവർ പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ബാങ്കിലുള്ളവർക്കോ പോലീസുകാർക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. It is a lost cause.

ഈയിടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വിവാദമാണ് ലൌ ജിഹാദ്……..

പച്ചക്കള്ളം. അത് anti-islamic tirades ഇങ്ങനെ പല ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടായി വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, മാദ്ധ്യമങ്ങളും കൂടെ അന്ധമായിട്ട് തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഒരു ജൽ‌പ്പനം-എന്താ പറയേണ്ടത് വായ് കൊണ്ടു പറയാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത വൃത്തികെട്ട സംഭവം.

പക്ഷേ അത് സ്നേഹിയ്ക്കുന്നവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്ധാളിപ്പിയ്ക്കുന്നു….

അന്ധാളിപ്പിയ്ക്കും. തീർച്ചയായും. അതാണല്ലൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു മുസ്ലീം ഒരു അമുസ്ലീമിനെ സ്നേഹിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പു വരുത്താനായിട്ടാണ് ഇതാരോ കടത്തിവിട്ടത്. ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലീം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണോ ഇത് ഇറക്കിയതെന്ന് സംശയിക്കണം. കാരണം മുസ്ലീമുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഒരു അമുസ്ലീമിനെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നത്. ആർ. എസ്. എസ്സിനും ഇഷ്ടമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയ്ക്കും ഇഷ്ടമില്ല. ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. കണ്ടുപിടിയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ കൊന്നു കളയാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. അത് നടക്കുന്നുമുണ്ടല്ലൊ. ഇവിടെ കൊന്നുകളയുമോ എന്നെനിയ്ക്കറിഞ്ഞു കൂടാ. ഒരു മുസ്ലീമും അമുസ്ലീമും സ്നേഹിച്ച് നാളെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിച്ചെന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിയ്ക്കുറപ്പുണ്ട്-പോലീസ് അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടും അവർ പ്രായപൂർത്തിയായവരാണെങ്കിൽ. ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വച്ച് ഒരു എൻ കൌണ്ടറിൽ വെടിവച്ച് കൊന്നിരിക്കും.

പക്ഷേ ലൌ ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിന് വളരെ പ്രചാരം കിട്ടിയിരിക്കയാണ്……..

It is created by media. ഇത് തീർച്ചയായും മാദ്ധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ്.
Media at the behest of somebody has created it. അതു കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. എവിടുന്നു വന്നു, എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ. ആദ്യത്തെ ജിഹാദ് കഥ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നത് –എളുപ്പമാണ് കണ്ടു പിടിയ്ക്കൽ. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിലായ ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പേടിയ്ക്കാനില്ല. മീഡിയ അതത് സമയത്ത് അതിന്റെ കളി കളിച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളും അവരുടെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നവരും ഒക്കെക്കൂടി. ഏത് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ് ആണെങ്കിലും മാദ്ധ്യമത്തിലെ അവരുടെ പിണിയാളുകൾ അവരുടെ ജോലി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കും. അതു കണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചാൽ പറ്റുകയില്ല. കേരളം പോലെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതൊക്കെക്കണ്ട് പേടിച്ചു ജീവിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിനൊരവസാനമില്ല. അതേ സമയം കേരളം പോലെ ഒരു സെക്യുലർ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാത്ത നാരായണഗുരുവിനെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിയ്ക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പേടിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കർണ്ണാടകത്തിൽ പോലും സൂക്ഷിയ്ക്കണം. തമിഴ് നാട്ടിൽ- വേണ്ട. അവിടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തിയായ ഒരു സെക്യുലർ പാരമപര്യമുണ്ട്.ഇങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവരവരുടെ ചരിത്രം ആണ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത്. കേരളത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം മുസ്ലീം-അമുസ്ലീം വ്യത്യാസപരിഗണന തമിഴ്നാട്ടിലില്ല.


മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സർഗ്ഗശേഷി സംബന്ധിച്ച ആകുലതകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നോ?

മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സർഗ്ഗശേഷി അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൃഷിയിലും production of wealth ലുമാണ്. അത് കൃഷിയിലൂടെയും കച്ചവടത്തിലൂടെയും വ്യവസായ സ്വർണ്ണക്കട ജൌളിക്കട…..എന്തായാലും അതിലൂടെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു. സാമ്പത്തികോൽ‌പ്പാദനം തന്നെ സർഗ്ഗശേഷി. പിന്നെ, സാഹിത്യം, കല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സർഗ്ഗശേഷി പ്രകടിപ്പിച്ചവരുടെ എണ്ണം ന്യൂനപക്ഷം പോലും അല്ല സൂക്ഷ്മന്യൂനപക്ഷം ആണ്. അതിന്റെ കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടിസ്ഥാന ഉദ്വേഗം ചരിത്രപരമായി സാമ്പത്തികോൽ‌പ്പാദനത്തിലായിരുന്നു എന്നതാണ്.അതേസമയം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തുമതം അവരെ വായനയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുമതം സ്വതന്ത്രമായി ച്ന്തിയ്ക്കുന്നതിലോ മറ്റു മേഖലകളിൽ വ്യാപരിയ്ക്കുന്നതിനോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല. വായന അന്യമായിത്തീർന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയ്ക്ക് കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്ത് എത്താൻ ഇട വരാതായി. അതെ സമയം സിനിമയിലേക്ക് അവൻ കയറി വന്നു. കാരണം സിനിമയ്ക്കകത്ത് സാമ്പത്തികോൽ‌പ്പാദനമുണ്ട്. സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയി അവന്റെ ചിന്ത. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിയ്ക്കേണ്ട മേഖലകളിൽ അവൻ ഒന്നും നേടിയില്ല. ബാക്കി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കോമൺ സെൻസ് പ്രയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ അവന്റെ സർഗ്ഗശേഷി വളരെ അധികം ഉയർന്നതാണ്. ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സർഗ്ഗശേഷി ചരിത്രം.

എന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു സക്കറിയ ഉണ്ടായി?

ഞാൻ ഒരെഴുത്തുകാരൻ ആയെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലം ഒന്നു കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എന്റെ അപ്പൻ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു. വായനക്കാരനും. അമ്മ പ്രത്യേക വലിയ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ belief systems ഒന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു. വീട്ടിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ചുറ്റുപാട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുത്തുകാരനായത്. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ എഴുത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര.

എഴുത്തുകാരൻ സക്കറിയയും ഉരുളികുന്നത്തുകാരൻ സാദാ ക്രിസ്ത്യാനി സക്കറിയയും തമ്മിലുള്ള അകലം? അടുപ്പം? വിട്ടു പിരിഞ്ഞവർ?

പണ്ടേ വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരാണ്. ആ വിട്ടുപിരിവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരൻ സക്കറിയ ഉണ്ടായത്. ക്രിസ്ത്യാനി സക്കറിയയിൽ നിന്നും വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു സക്കറിയ ആയത്. ക്രിസ്ത്യാനി സക്കറിയ ആയിട്ടിരുന്ന് എനിയ്ക്ക് ഒരെഴുത്തുകാരൻ ആകാൻ സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴും ആ ദ്വന്ദങ്ങളുണ്ടോ?

ഇല്ലല്ലൊ. ഞാൻ പരിപൂർണ്ണമായി പുറത്തിറങ്ങി എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം. നൂറു ശതമാനം. Except in terms of nostalgia. എനിയ്ക്ക് ഒരു പള്ളിയെ വിവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഇടത്തു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ I can do it without a second thought. അത് എന്റെ കയ്യിലിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിയ്ക്കാം അത്.

36 comments:

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

സക്കറിയയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതാ. ബുദ്ധിജീവികൾ, മതമൌലികവാദത്തിന്റെ പ്രേരണാഘടകങ്ങൾ, മുരടിച്ച സാംസ്കാരികപുരോഗതി, ലൌ ജിഹാദ്, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സർഗ്ഗശേഷി.....

പാമരന്‍ said...

great interview. good questions..

കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഭീഷണി രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ മാദ്ധ്യമങ്ങളാണ്. absolutely right.

നിസ്സഹായന്‍ said...

സക്കറിയായെ പോലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനോട് ലവ്ജിഹാദ് പോലുള്ള നിര്‍ണ്ണായ ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ച എതിരവന്‍ കതിരവന് ആയിരമായിരം അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ !! കാരണം മറ്റ് മുഖ്യധാരാ എഴുത്തുകാരോ ചിന്തകരോ ബുജികളോ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഈയുള്ളവന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടില്ല. ബോധപൂര്‍വ്വം ഒരു സമുദായത്തെ ഗൂഢാലോചനക്കാരും കുറ്റവാളികളുമാക്കാനുള്ള കുത്സിത ശ്രമത്തെ അനായസമായി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രീ സക്കറിയയുടെ ഉല്‍ക്കാഴ്ചയെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും ആദരിക്കുന്നു.
"യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു മുസ്ലീം ഒരു അമുസ്ലീമിനെ സ്നേഹിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടാണ് ഇതാരോ കടത്തിവിട്ടത്. ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലീം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകള്‍
തന്നെയാണോ ഇത് ഇറക്കിയതെന്ന് സംശയിക്കണം. കാരണം മുസ്ലീമുകള്ക്ക്‍ ഇഷ്ടമില്ല ഒരു അമുസ്ലീമിനെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നത്. ആര്‍. എസ്. എസ്സിനും ഇഷ്ടമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയ്ക്കും ഇഷ്ടമില്ല. ആര്ക്കും‍ ഇഷ്ടമില്ല. കണ്ടുപിടിയ്ക്കപ്പെട്ടാല്‍ കൊന്നുകളയാന്‍ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്."

ഈ വാക്കുകള്‍ പ്രശ്നത്തിന്റെ അസാധാരണവശം കാണാനുള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ കഴിവ് വെളിവാക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടിചേര്‍ക്കല്‍ കൂടിഃ-“ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടിസ്ഥാന ഉദ്വേഗം ചരിത്രപരമായി
സാമ്പത്തികോല്‍ പ്പാദനത്തിലായിരുന്നു എന്നതാണ് ”.
എന്നതിന്റെ കൂടെ മതപ്രചരണത്വരയും കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി !

ശ്രീവല്ലഭന്‍. said...

Great interview. Thanks for sharing it here.

CKLatheef said...

'ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലീം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണോ ഇത് ഇറക്കിയതെന്ന് സംശയിക്കണം. കാരണം മുസ്ലീമുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഒരു അമുസ്ലീമിനെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നത്. ആർ. എസ്. എസ്സിനും ഇഷ്ടമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയ്ക്കും ഇഷ്ടമില്ല.'

കാര്യങ്ങള്‍ സക്കറിയ സംശയിക്കുന്നത് പോലെയാണെങ്കില്‍ മുസ്‌ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യന്‍ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് പ്ലാന്‍ ചെയ്തതാണ് ഈ അസംബന്ധനാടകം എന്ന് കരുതുകയാണ് കൂടുതല്‍ യുക്തം. അല്ലെങ്കില്‍ മുസ്‌ലിം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളുടെ കെണിയില്‍ ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ വിഭാഗം പെട്ടുപോയി എന്നും പറയേണ്ടിവരും മുസ്‌ലിംകളില്‍ ഒരു വിഭാഗവും അതിനെ പിന്തുണക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും അത് കൊണ്ടുനടത്തുന്നതില്‍ ശേഷം പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് സജീവമായി രംഗത്തുള്ളവര്‍. നാണംകെട്ട ഈ ഇടപാടില്‍ പെട്ട് അവര്‍ കൂടുതല്‍ അപമാനിതരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നുകൂട്ടര്‍ക്ക് ഒരു പോലെ പ്രയോജനകരമായ കാര്യത്തില്‍ ഒരു കൂട്ടര്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് മറ്റുരണ്ടുകൂട്ടരെ ഏല്‍പിച്ച് തടി രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ മാത്രം മിടുക്കരാണ് മുസ്്‌ലിം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകള്‍ എന്നത് അവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വലിയ ഒരംഗീകാരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ വിഢിവല്‍ക്കരിക്കുന്നതായും.

എന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണെങ്കില്‍ തിരുത്തുമല്ലോ?

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

വായിച്ചു- അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

Jijo said...

നിസ്സഹായന്‍ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, മതപ്രചരണത്വര, സത്യത്തില്‍ കേരള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പൊതു സ്വഭാവമല്ല. കേരള ക്രൈസ്തവരെ സമ്പന്ധിച്ചിടത്തോളം (പ്രത്യേകിച്ച് മാര്‍ത്തോമ/കത്തോലിക്കര്‍) മിഷനറി ഗണത്തില്‍ പെടുത്താവുന്ന, വളരെ ചുരുക്കം എണ്ണം വരുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യമാണത്. സഖറിയ ഇവിടെ കേരള ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.

എതിരന്‍‌ജീ, വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അഭിമുഖം. സഖറിയയുടെ വാക്കുകളില്‍ ശരിയല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണേ.

Unknown said...

വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും...

ചേച്ചിപ്പെണ്ണ്‍ said...

വായിച്ചു ,സന്തോഷം ...!

സജീവ് കടവനാട് said...

ചോദ്യങ്ങളും മറുപടിയും ഉഗ്രന്‍!!

നന്ദി ടു ബോത്ത്

സജീവ് കടവനാട് said...

.

Jikku Varghese said...

:-)

Mr. K# said...

ഒരു മുസ്ലീമും അമുസ്ലീമും സ്നേഹിച്ച് നാളെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിച്ചെന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിയ്ക്കുറപ്പുണ്ട്-പോലീസ് അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടും അവർ പ്രായപൂർത്തിയായവരാണെങ്കിൽ. ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വച്ച് ഒരു എൻ കൌണ്ടറിൽ വെടിവച്ച് കൊന്നിരിക്കും.


കലക്കി കടുകു വറുത്തു. :-)

t.k. formerly known as thomman said...

Thanks for posting this great interview. Sakaria is one of the true intellectuals we have and not not one of those repulsive 'buji's.

ഉപാസന || Upasana said...

ഇപ്പോഴും ആ ദ്വന്ദങ്ങളുണ്ടോ?

enthaa samzayam :-)

nalla lekhanam bhai. ippOzhE vaayikkan oththuLLoo
:-)
Upasana

bhoolokajalakam said...

:)

bhoolokajalakam said...

കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഭീഷണി രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ മാദ്ധ്യമങ്ങളാണ്.
പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും പൂട്ടിയാൽ
കേരളത്തിൽ വർഗ്ഗീയത ഇല്ലാതാവും

Kiranz..!! said...

അവസാനത്തെ നാലു ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും വായിച്ച് ചിരിച്ചു,നല്ല കലക്കൻ നിരീക്ഷണങ്ങൾ,ചോദ്യങ്ങളും :)

simy nazareth said...

ഉഗ്രന്‍!

Umesh Pilicode said...

:-)

M.A Bakar said...

മലയാളത്തിലെ നട്ടെല്ലുള്ള ഒരെഴുത്തുകാരണ്റ്റെ ഇണ്റ്റെര്‍വ്യൂ വായിച്ചതില്‍ ആഹ്ളാദം പങ്കു വയ്ക്കുന്നു..

എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച എഴുത്തുകാരന്‍...

Kunjipenne - കുഞ്ഞിപെണ്ണ് said...

കാതലായ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
ഒരു പക്ഷെ പിറന്ന്‌ വീഴുന്ന ഓരോകുഞ്ഞിന്റേയും ബ്രയിന്‍ ജാതി, മതം, രാഷ്ട്രീയം, ദൈവം ഇവയാല്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ആണി അടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്‌. ഊരിപ്പോരാന്‍ മാതാപിതാക്കളും സമൂഹവും (ഞാന്‍) അനുവദിക്കില്ല അത്രതന്നെ.

chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

എതിരന്‍-സക്കറിയമാരുടെ ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ച്
പലരും വളരെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കാണുന്നതില്‍
ചിത്രകാരന്‍ സഹതപിക്കുന്നു.
കാരണം,
ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ എതിരനും സക്കറിയയും ബ്ലോഗര്‍മാരുടെ മുന്നില്‍ വെക്കുന്നത് നമ്മുടേ സമൂഹത്തിന്റെ രോഗാതുരതയുടെ നേര്‍ചിത്രമായ
സ്കാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നമ്മുടെ ഭീകരമായ
പ്രതിബിംബമായതിനാല്‍ നമുക്കൊരിക്കലും
പരിഹാസ ചിരിയല്ല തോന്നേണ്ടത്.
നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയില്‍ നിന്നും
സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രതിവിധികള്‍ ആരായുന്ന അന്വേഷണ ത്വരയാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ വായനയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ടത്.

ഈ പോസ്റ്റിനു നന്ദി സുഹൃത്തെ....

Jijo said...

പ്രിയ ചിത്രകാരന്‍,

അഭിമുഖം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിനര്‍ത്ഥം അതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയില്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നല്ല. രോഗം എന്താണെന്ന്‌ മനസ്സിലായതിണ്റ്റെ ആശ്വാസം. മുന്‍പ്‌ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ വിശദമായ ഒരു സ്കാന്‍ റിപ്പോറ്‍ട്ട്‌ ഒരു വിദഗ്‌ദണ്റ്റെ കയ്യില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചതിണ്റ്റെ ആശ്വാസം മാത്രം. സക്കറിയയുടെ വാക്കുകള്‍ ഒരു സ്കാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ മാത്രമല്ല. മതവും സമൂഹവും ചേര്‍ന്ന് ഒട്ടിച്ചുവിടുന്ന ലേബലുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയുന്ന എന്നേ പോലുള്ളവര്‍ക്ക്‌ ഒരു മരുന്ന് കുറിപ്പടിയും കൂടിയാണത്‌. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ ആ ത്വര ഉളവാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പോസ്റ്റ്‌ എന്ന നിലയിലാണ്‌ ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌.

Jijo said...

പിന്നെ ചിരിക്കാന്‍ ഒരോരുത്തര്‍ക്കും ഒരോ കാരണം ഉണ്ടാകും. ഭ്രാന്ത്‌ ആരാണ്റ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നതു കൊണ്ട്‌ ചിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും :)

Sethunath UN said...

അഭിമുഖം ഇഷ്ടമായി എതിരന്‍ ജീ. ചിന്തിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.

Kaippally said...

.

Kaippally said...

ചിത്രകാരന്റെ commentന്റെ കീഴിൽ ഞാനും ഒരു് ഒപ്പിടുന്നു.


ജീർണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരത്തെകുറിച്ചു് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു hopeഉം ഇല്ല എന്നു് ഒരു വ്യക്തി. (വ്യക്തി ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ) മറിച്ച് ഒരഭിപ്രായം ഇവിടേ ആരും രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല. അതും ഈ ജീർണ്ണതയുടേ ഫലമാണോ?

Kaippally said...

സക്കറിയ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഇവിടേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വരികൾ വർഗ്ഗീയവാതികളെ കുറിച്ചും തീവ്രവാദികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണു്.

ബ്ലോഗിൽ മത-വർഗ്ഗിയ ചിന്തകൾ എത്രമാത്രം വളർന്നു എന്നു കൂടി ഈ commentകൾ വായിച്ചപ്പോഴാണു് ബോദ്ധ്യമായതു്.

ചാരുദത്തന്‍റെ സ്വകാര്യങ്ങള്‍ said...

നരേന്ദ്രപ്രസാദും, സുഗതകുമാരിയും, വിഷ്ണുനാരായണനും മതമൗലികവാദികള്‍ ആയതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടോ? ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോയാല്‍ ഹിന്ദു മതമൗലികവാദി ആകുമോ?

Anonymous said...

മഹാനായ സക്കറിയ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണു സത്യം. കേരളത്തില്‍ ലവ് ജിഹാദുമില്ല, ഭീകരവാദികളുമില്ല, തടിയന്‍റെവിട നസീറുമില്ല, കളമശ്ശേരിയില്‍ ബസ് കത്തിച്ചിട്ടുമില്ല, ആരും കശ്മീരില്‍ പോയിട്ടുമില്ല, കോഴിക്കോട്ട് ഇരട്ട സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. ഒക്കെ ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റുകളായ സുഗതകുമാരിയും വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയും അക്കിത്തവും അടൂരും (സംവിധായകന്‍) നരേന്ദ്രപ്രസാദും കുറേ മാധ്യമങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് പടച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്.
ഈ ഹൈന്ദവ വര്‍ഗീയതയാണ്, അതുമാത്രമാണു ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഒരേയൊരു ഭീകരത.

നിസ്സഹായന്‍ said...

മുകളിലുള്ള അനൊനീ,

ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഖറിയ പറഞ്ഞോ ? ഭീരു , താങ്കള്‍ സനോനിയായി വന്ന് സത്യം പറയൂ.

Unknown said...

നല്ല അഭിമുഖം.

നല്ല ചോദ്യങ്ങള്‍, നല്ല ഉത്തരങ്ങള്‍. മാധ്യമങ്ങള്‍ തരുന്നതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഇടതുപക്ഷം പ്രതിപക്ഷത്തെത്തിയാല്‍ അരങ്ങത്തെത്തുകയും, ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തിലെത്തിയാല്‍ പരണത്തെത്തി മൌനവൃതത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാംസ്കാരിക നായകന്‍മാരുടെ നാട്ടില്‍ ഇങ്ങനെയും ഒരു മനുഷ്യന്‍. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

mukthaRionism said...

നല്ല അഭിമുഖം...
സക്കറിയയുടെ നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാണ്.
എതിരവന്‍ കതിരവന്‍,
നല്ല ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി.

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

ഇവിടെ വന്ന കമന്റുകൾ സക്കറിയ വായിച്ചു. സെക്കുലർ ആയി ചിന്തിയ്ക്കുന്ന ഇത്രയും പേർ ഉണ്ടല്ലൊ, അത്രയും ആശ്വാസം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Thabarak Rahman Saahini said...

"islam is a good religion but,
muslims are bad followers"
(bernard sha)
ലവ് ജിഹാദിനെക്കുറിച്ചും, മുസ്ലിമീങ്ങലെക്കുറിച്ചും,
എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും ഇതുതന്നെ.