Friday, March 22, 2024

ആണുങ്ങളുടെ അധിക ക്യാൻസർ ഭാരം

 

 

   സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തീക്ഷ്ണതയുടേയും തദ്ഭവമായുള്ള മരണത്തിൻ്റേയും  തോത് പലേ ക്യാൻസറുകൾക്കും വ്യ്ത്യ്സ്തമാണ്. പ്രത്യുൽപ്പാദനപരമായ ( reproductive ) അവയവങ്ങൾക്ക് , പ്രത്യേകിച്ചും സ്തനം, ഗർഭാശയം ഓവറി എന്നിവയുടെ അർബുദം സ്ത്രീകളിലും പ്രൊസ്റ്റേറ്റ്, വൃഷണം എന്നിവയുടേത് പുരുഷന്മാരിലും തോത് ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ്. പലേ ക്യാൻസറുകളും ആണുങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വർദ്ധിച്ച തോതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മൂത്രാശയ ക്യാൻസറും കുടൽ (colon ) ക്യാൻസറുമാണ്. ശ്വാസകോശാർബുദം (lung cancer) ആണുങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്, പക്ഷേ അത് പുകവലിച്ചിട്ടാണ് എന്നതിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് കാരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പുതിയ അറിവ്. എകിലും ആണുങ്ങൾ സ്ത്രീകളോളം ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതു കൊണ്ടും കൂടുതൽ വലിയ കുമ്പ ( belly fat ) കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനാലും ഒക്കെയാണ് ഈ അധിക ബാധ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന വാദം നിലവിലുണ്ട്. ഇതിനെ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജനിതകമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് ആധുനിക തന്മാത്രശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കയാണ്. Red meat കൂടുതൽ കഴിച്ചും മദ്യം കുടിച്ചും ജെവിതശൈലി അവതാളത്തിലാക്കുന്നവരാണ് ആണുങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ക്യാൻസർ ഉൾപ്പടെ  പല അസുഖങ്ങൾ വന്നുഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്താഗതിയുള്ളത് മാറി മറിഞ്ഞിരികയാണ് ഇപ്പോൾ. ജനിതകപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രോഗാതുരത സമ്മാനിയ്കുന്നു എന്ന് തെളിയുന്നത് അർബുദചികിൽസയിൽ പുതുമയാണ്.  ജനിതകപഠനങ്ങളും തന്മാത്രാശാസ്ത്രത്തിലെ ആധുനികതന്ത്രങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും അർബുദത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവത്തേയും ഉചിത ചികിൽസാപദ്ധതികളേയും പറ്റിയുള്ള അറിവുകളെ വിപ്ളവാത്മകമായി വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു, പുതിയ  ചില തീർപ്പുകൾ വിസ്മയകരങ്ങളുമാണ്. 

ക്യാൻസർ ജനിതകം 

    ഇന്ന് ജെനെറ്റിക് പഠനങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ ഗവേഷണത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം, അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനം പാടേ നിലച്ചു പോകൽ ഇവയൊക്കെ അർബുദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ ജീനുകളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അർബുദചികിൽസയുടെ പ്രധാനഭാഗമായിത്തീരുന്നുണ്ട്.

പുതിയ പ്രയോഗവിധിയായ ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങ് ഒക്കെ ഇതിനു സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങ് ഇന്ന് വളരെ ശക്യവും സംർത്ഥവും ആയ ടൂൾ ആണ്, ഒരു നിശ്ചിതജീനിനെ നിർവ്വീര്യമാക്കുകയോ പാടേ കത്രിച്ചു മാറ്റുകയോ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സാംഗത്യവും പ്രയോഗവിധികളും പഠിച്ചെടുക്കം എന്ന് നില കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ജീൻ സനിവേശങ്ങളാൽ അർബുദം കൃത്രിമമായി എലികളിലേ ലാബിൽ വളർത്തുന്ന കോശങ്ങളിലോ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം, ക്യാൻസർ വലർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ജീനുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിതമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്തൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാം , ഇതൊക്ക ഇന്ന് എളുപ്പമാണ്.   ഓരോ ക്യാൻസറിലും ഏതൊക്കെ ജീനുകൾ നിഷ്പ്രഭമോ പ്രവർത്തനനിരതമോ ആകുന്നു അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് സൂക്ഷ്മതയോടെ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആധുനിക മോളിക്യുലാർ ബയോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യകളാൽ. ഒരേ അവയവത്തിൻ്റെ അർബുദപ്രാരംഭവും ബീജാരോപണവും രണ്ടുപേരിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം എന്ന സാദ്ധ്യത പ്രബലമായ ആശയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.  . അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ചികിൽസാവിധികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ചികിൽസ കൂടുതൽ വ്യക്ത്യാധിഷ്ടിതമാകുന്നു. 

വൈ ( Y ) ക്രോമസോം: ആണത്തത്തിൻ്റെ നിദാനംപക്ഷേ...   

         23 ജോഡികൾ ക്രോമസോമുകൾ ഉള്ളതിൽ രണ്ടെണ്ണം ലിംഗഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ളതാണ്. രണ്ട് എക്സ് ക്രോമൊസോമുകൾ  (  XX   )ഭ്രൂണത്തെ സ്ത്രീ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു എക്സും ഒരു വൈ  ( XY  )യും പുരുഷനെ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈ വൈ ക്രോമൊസോം വളരെ ചെറുതാണ്, അത്യാവശ്യം ചില ജീനുകൾ മാത്രമേ അതിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളു.. പലതും ബീജനിർമ്മാണത്തേയും വൃഷണവളർച്ചയേയും ബാധിക്കുന്നവയാണ്. ഭ്രൂണത്തിൽ ബീജവാഹിനിക്കൂഴലുകളും ബീജനിർമ്മാനകോശങ്ങ്ളും ഉരുത്തിരിയിപ്പിക്കുന്നത് വൈ ക്രോമൊസോമിലെ ജീനുകളാാണ്. ഭ്രൂണത്തെ ആണാക്കി മാറ്റുന്ന ക്രോമസോം എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഈ വൈ ക്രോമസോമിനു മറ്റ് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടെന്നും ചില ഇടപെടലുകൾ ശരീരധർമ്മങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ആധുനികമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ക്രോമസോം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത്തരം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത്. പ്രായമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ വൈ ക്രോമസോം കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം പലേ  ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉളവാകുകയാണ്. രക്തകോശങ്ങളാകാനുള്ള വിത്തുകോശങ്ങളിലെ (Hemopoitic cells) വൈ ക്രോമസോം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ചില ഹൃദ് രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയ ഫൈബ്റോസിസ് ഉണ്ടായേക്കാം. മാത്രമല്ല, പലേ തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നു. മൂത്രാശയക്യാൻസർ (  bladder cancer ) ഇൽ 10-40% ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളിലും വൈ ക്രോമസോം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ്. ഇതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല, കാരണം മൂത്രാശയക്യാൻസർ പുകയില ഉപയോഗത്താലും വ്യാവസായിക രാസപദാർത്ഥങ്ങളാലും (industrial pollutants) സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഇവ രണ്ടും ഡി എൻ എയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്, വൈ ക്രോമസോം ഇല്ലാതാകാൻ കാരണവും ആകുന്നുണ്ട്.  ആണുങ്ങളിൽ മൂത്രാശയ ക്യാൻസറും കുടൽ ക്യാൻസറും (colon cancer) കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു, മരണത്തോത് സ്ത്രീകളേക്കാൾ അധികതരവുമാണ്. .കാരണം വൈ ക്രോമസോം തന്നെ. കോശവിഭജനസമയത്താണ്  ആകസ്മികമായി ഈ ക്രോമസോം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നത്.  പ്രായമാകുന്ന ആണുങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്. 

  വൈ ക്രോമസോം ക്യാൻസർ ബന്ധം

  നൂറുകണക്കിനു മൂത്രാശയക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലെ വൈ ക്രോമൊസോം സാന്നിദ്ധ്യം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മിക്കവയിലും ഈ ക്രോമൊസോം അപ്രത്യക്ഷമായി കാണുകയാണുണ്ടായത്. ലാബിൽ വളർത്തുന്ന ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലും ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ അഭാവം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങ് വഴി വൈ ക്രോമസോം ഇല്ലാതാക്കിയ കോശങ്ങൾ എളുപ്പം ക്യാൻസർ കോശങ്ങളായി മാറുകയാണ്. വൈ ക്രോമസോം നഷ്ടമായ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എലികളിൽ ട്രാൻസ്പ്ളാൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവയിൽ ഗുരുതരമായ ക്യാൻസറാണ് ഉണ്ടായത്. വൈ ക്രോമസോം നഷ്ടപ്പെടാത്ത കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തേക്കാൾ വളരെ മടങ്ങ് വ്യത്യാസത്തിൽ ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. 

     വൈ ക്രോമൊസോമിലെ പലേ ജീനുകളെക്കുറിച്ചും അറിവുകൾ ധാരാളമില്ല, അധികം ജീനുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും.. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യ്മായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നതിനു തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. Y ക്രോമസോം ഇല്ലാതായ കോശങ്ങളിൽ വന്ന ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങ് വഴി വൈ ക്രോമസോമിലെ ജീനുകളെ നിർവ്വീര്യമാക്കീയ കോശങ്ങൾ, വൈ ക്രോമസോം പാടേ ഇല്ലാതാക്കിയ കോശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പഠിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. നാല് ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനരാഹിത്യമാണ് ക്യാൻസർ ഗുരുതരമാക്കുന്നതിൽ പങ്ക് വിഹിക്കുന്നതെന്നും തെളിഞ്ഞു ഇത്തരം പഠനങ്ങളാൽ. പരിശോധിക്കപ്പെട്ട 834 മൂത്രാശയ ക്യാൻസർ രോഗികളിലും (ആണുങ്ങൾ) ഈ ജീനുകളുടെ അഭാവം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീനുകളിൽ ഒന്നും ആണത്തമുളവാക്കുന്നതിൽ പങ്കു ചേരുന്നവയല്ല. രണ്ടു ജീനുകൾ KDM5D, UTY  എന്നിവ ഇതിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഈ ജീനുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ (ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങ് വഴി) കോശങ്ങൾ അർബുദകോശങ്ങളായി മാറും എന്നതും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. UTY യ്ക്ക് തത്തുല്യമായ ജീൻ  UTX  സ്ത്രീകളുടെ  എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിരുപദ്രവിയാണ്. 

  ശ്വാസകോശാർബുദത്തിലും വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ആ കോശങ്ങളിലും KDM5D  ജീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീരെ മന്ദീഭവിക്കപ്പെട്ടതായാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലി ശ്വാസകോശാർബ്ബുദത്തിൻ്റെ പല കരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ അർബുദം കൂടുതൽ മാരകമാകുന്നത് അവരുടെ വൈ ക്രോമസോമിലെ ന്യൂനതകൾ കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് വൈ ക്രോമസോം വഴി ഈ ദുർവ്വിധി പരിണാമം നൽകി എന്നതിൻ്റെ പശ്ച്ചാത്തലം കണ്ടുപിടിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ജീനുകൾ അതിജീവനത്തെ സഹായിച്ചിരിക്കും എന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ്, പക്ഷേ ഈ പ്രായോഗികതയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ കൂടുതൽ ജനിതകപഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. 

 പ്രതിരോധകോശങ്ങളെ നിർവ്വീര്യമാക്കുന്നു

  കോശങ്ങൾ മര്യാദവിട്ട് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വിഭജിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് അർബുദം. ഇതോടെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധകോശങ്ങൾ ഇവയെ വളഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കയാണ് സാധാരണ. കാരണം അർബുദകോശങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്ത് ഞങ്ങൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളാണേ എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ചില തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട്, പ്രതിരോധകോശങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉൽസാഹമേറ്റുകയാണ്, അവയെ നേരിടുകയാണ്.   അതുകൊണ്ടാണ് അത്രപെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വിഭജിച്ച് വളർന്ന് ഈ  പ്രതിരോധകോശങ്ങളെ വെല്ലുവിളിയ്ക്കുന്നത് അർബുദത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടമാണ്.  പിന്നീട് ഈ റ്റ്യൂമറിനു ചുറ്റും എത്തുന്ന പ്രതിരോധകോശങ്ങൾ നിർവ്വീരീകരിയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്.. പലപ്പോഴും പ്രതിരോധകോശങ്ങൾക്ക് അർബുദകോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാകാതെ ഈ മര്യാദ കെട്ടവർ ഒളിച്ചു കളിയിൽ ഏർപ്പെടാറുമുണ്ട്. ഇത് ഒരു സാധാരണ പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ വൈ ക്രോമസോം

നഷ്ടപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ അതിതീവ്രതയോടെയാണ് ഇത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത്, ആക്രാന്തത്തോടെയാണ് പ്രതിരോധകോശങ്ങളെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാക്കുന്നത്. റ്റ്യൂമറിനുള്ളിലുള്ള പ്രതിരോധകോശങ്ങളെയും ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുണ്ട് വൈ ക്രോമസോം നഷ്ടം വന്ന ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ. പ്രതിരോധകൊശങ്ങളുടെ ഈ നിർവ്വീരീകരണം വൈ ക്രോമൊസോം ഇല്ലായ്മകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങകൊണ്ടല്ല എന്ന് കൃത്യമായി തെളിയിക്കാനും സാധിച്ചു. ഈ പ്രതിരോധകോശങ്ങളെ തിരിച്ച് പ്രവർത്തനനിരതമാക്കുന്ന ഒരു ആൻ്റിബോഡി  (immunotherapy യ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന atezolizumab) ‘വൈ രഹിതഅർബുദകോശങ്ങളെ അമർച്ചചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാണ്  എന്നുമാത്രമല്ല, കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മബോധവും സംവേദനക്ഷമതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എലികളിലാണ് ആദ്യം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ മൂത്രാശയ ക്യാൻസറിലും ഇതു തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം ചികിൽസാരംഗത്ത് സാംഗത്യമിയന്നതാണെന്നുള്ള കൃത്യസൂചന ലഭിച്ചിരിക്കയാണ് ഇപ്രകാരം. 

കുടൽ ( colon) ക്യാൻസറും വൈ ക്രോമൊസോമും

    ആണുങ്ങളിൽ ഗുരുതരമാകുന്നതും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾക്കിടകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വൻകുടൽ/മലാശയ (  colorectal cancer ) ക്യാൻസർ. ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ റ്റ്യൂമറിൽ നിന്ന് എളുപ്പം വിട്ടു പോയി, രക്തത്തിൽക്കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വിരുതരാണ്. മിക്ക ക്യാൻസറുകളിലും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്.  ക്യാൻസർ കോശസ്ഥാനാന്തരണം (Metastasis) എന്ന് പേരു ഇതിനു. മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പൊഴും ചികിൽസ കൈവിട്ടു പോകുകയാണ്. ഈ പ്രതിഭാസത്തിൽ വൈ ക്രോമസോമിലുള്ള ഒരു ജീൻ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു, മൂത്രാശയ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ. മേൽ പരാമർശിച്ച KDM5D എന്ന ജീൻ തന്നെ വില്ലൻ, ആണുങ്ങളിൽ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് കൂട്തൽ സംഭവിക്കുന്നതിനും ഈ ജീൻ തന്നെ കാരണമാകുന്നത്. 

     എലികളുടേയും മനുഷ്യരുടേയും കുടൽ ക്യാൻസറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ജീൻ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയത്  കോശങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിക്കുന്ന, കോശങ്ങളെ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീനുകൾ നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.. ഈ ജീനുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാകടെ KDM5D  ജീനിൻ്റെ അധികപ്രവർത്തനാമാണ്. തദ്ഫലമായി കോശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഈ പ്രത്യേക പ്രോടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീനുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നു. പ്രധാനമായും  പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ‘tight junctions’എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ഒരു സിപ് (zip) പോലെ ചേർത്ത് സന്ധിപ്പിക്കുന്ന  അംഗവിധാനം നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകയും അതുമൂലം ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിട്ടുപോകുകയും കൂടുതൽ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് സംഭവിക്കുക്കയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ഒരു പരിധിയിൽക്കഴിഞ്ഞ് വളരുന്ന റ്റ്യൂമറിൽ നിന്നാണ് കോശങ്ങൾ വിട്ടുപോകുകയും മറ്റിടങ്ങളിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാറ്, പക്ഷേ വൈ ക്രോമസോമിലെ KDM5D എന്ന  ജീൻ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ സംഭവിക്കുകയാണ്, ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്, ചികിൽസിച്ചു മാറ്റുക എന്നത് ദുഷ്ക്കരമാകുകയാണ്. സ്ത്രീകളിലെ കുടൽ ക്യാൻസറിൽ ഇങ്ങനെ കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സന്ധികൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നതേ ഇല്ല. ആണുങ്ങലുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഇങ്ങനെ വഴിതിരിയുകയാണ്. 

   മൂത്രാശയക്യാൻസറിൽ കണ്ടെത്തിയ പോലെ   ക്യാൻസറിനെ സ്വാഭാവികമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നിർവ്വീര്യമാക്കാൻ പോന്നതാണ് ഈ ജീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനപ്രതിഫലനങ്ങൾ.   T കോശങ്ങൾ  (T cells) എന്ന പ്രത്യേക വകുപ്പ് പ്രതിരോധകോശങ്ങളിൽ ചിലവ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വക വരുത്തുന്നുവയാണ്. മറ്റ് ചിലവ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ തുണ്ടുകൾഇവയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്. ഈ വക റ്റി കോശങ്ങളെ എല്ലാം അമർച്ച ചെയ്ത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നിർബ്ബാധം വളരാൻ അനുവദിക്കുകയാൺ KDM5D   ജീനിൻ്റെ അധികഭരണാധികാരം. 

      ക്യാൻസറിൻ്റെ മാരകപ്രഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിയിരിക്കാനുള്ള കഴിവും ( cell-cell adhesiveness ) പ്രതിരോധകോശങ്ങളെക്കൊണ്ട് റ്റ്യൂമറിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ആണ്. ഈ കഴിവുകൾ ഒരേ സമയത്ത് ഇല്ലാതാകുകയാണെങ്കിൽ  റ്റ്യൂമർ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വളരുകയും കോശങ്ങൾ എളുപ്പം വിട്ടുപോയി മറ്റിടങ്ങളിൽ കോളനി സ്ഥാപിക്കുകയും രോഗി പിന്നീട് മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ആണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ജീൻ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സാധിച്ചെടുക്കുകയാണ്. 

 ഒരു ജീൻ, രണ്ട് ഫലങ്ങൾ

  ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഒരേ ജീൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത, വിപരീതഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു എന്നതാണ്. KDM5D എന്ന ജീൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ( വൈ ക്രോമസോം അപ്രത്യക്ഷമായ കോശങ്ങളിൽ) മൂത്രാശയക്യാൻസറിനു സാദ്ധ്യത ഒരുക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിലുള്ള കോശപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ ജീൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സാരം. എന്നാൽ ഈ ജീൻ കുടലിലോ മലാശയത്തിലോ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഒരു അവയവത്തിൽ ജീനിൻ്റെ അഭാവം അർബ്ബുദകാരണമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവയവത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതേ ഫലം ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നിൽ സംരക്ഷണം ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ നാശകാരണവും. അർബ്ബുദത്തിൻ്റെ ജൈവികപെരുമാറ്റം (biological behaviour) സാന്ദർഭികമായി മാറുന്നതാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. ഒരേ ജീനിൻ്റെ പ്രഭാവത്താൽ മൂത്രാശയ ക്യാൻസറും കുടൽ ക്യാൻസറും സംഭവിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ചികിൽസാരീതികൾ മാറപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഈ പുതിയ അറിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരേ അവയവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏതു ഭാഗത്താണ് അർബ്ബുദം ഉറവിടുന്നത് എന്നതും കൃത്യമായി അറിയേണ്ടതാണ്, പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഈയിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. . ഒരേ      ജീനിൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യമോ അസാന്നിദ്ധ്യമോ കൊണ്ട് മൂത്രാശയത്തിലും കുടലിലും അർബുദം സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും രണ്ടിൻ്റേയും ചികിൽസയിൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ഫലപ്രദമാണെന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു പൊതുതത്വമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. KMD5D, UTY എന്നീ ജീനുകൾ പ്രതിരോധകോശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന അറിവ് പ്രധാനമാണ്. ഈ രണ്ട് ജീനുകളെ ഔഷധശാസ്ത്രപരമായി (pharmacologically)  നേരിടുക എന്ന പോം വഴി ക്യാൻസർ ചികിൽസയിൽ വൻ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പലേ വ്യക്തികളിൽ ഒരേ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഉദ്ഭവം വെവ്വേറേ ആയിരിക്കാം  എന്നത്  വൈയക്തിക പരിപാലനവും ചികിൽസയും   ( personalized medicine ) ആവശ്യമാണെന്ന ആധുനികചിന്താപദ്ധതി സംഗതമാക്കുകയാണ്.

. ജനിതകപരമായും (genetic) തന്മാത്രാശാസ്ത്രപരമായും (molecular biological) ഉള്ള പഠനങ്ങൾ ഓരോ ചികിൽസാപദ്ധതിയുടെയും പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേ അവയവത്തിൻ്റെ ചികിൽസ രണ്ടു രീതിയിലാകാമെന്ന സത്യം കൃത്യമായി തെളിയുന്നുണ്ടിവിടെ. ഇനിയത്തെ നാളുകൾ സൂക്ഷ്മ ചികിൽസാ പദ്ധതി (precision medicine) യുടേത് ആയിരിക്കും. രോഗിയുടെ ജനിതകപശ്ചാത്തലം, ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ, ജീവിതശൈലികൾ ഇവയൊക്കെ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിൽസാസമീപനം.

 

Reference

  1. Abdel-Hafiz, H. A., Schafer, J. M., Chen, X., Xiao T., Gauntner, T. D., Li, Z . and Theodorescu, D. Y chromosome loss in cancer drives growth by evasion of adaptive immunity. Nature 619: 624-631 2023
  2. Li, J., Liao, Z., Horner, J. W., Wang, Y. A. and DePincho, R. A. Histone demethylase KDM5D upregulation drives sex differences in colon cancer.  Nature 619: 632-639 2023
  3. Ledford, H. How the Y chromosome makes some cancers more deadly for men. Nature 618:898 2023

1 comment:

Anonymous said...

Great. !!! Thank you sir