Tuesday, March 10, 2015

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം ജൈവപരമാണ്, ഭ്രൂണത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ്


        സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികാഭിമുഖ്യം (homosexuality) പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണെന്ന പരക്കെയുള്ള വിശ്വാസം വേരോടിയത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സത്യം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതിനു ചരിത്രപരമായ വിരോധവും അനിച്ഛയും  തടസ്സം നിന്നതു കൊണ്ടാ‍ണ്. ജന്തുക്കളിൽ പരക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം തമസ്കരിക്കനാണ് മതം അനുശാസിക്കുന്നത്. ആധുനികശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഇത് ജൈവപരമാണെന്ന സത്യത്തിനു കൂട്ടുള്ളത്.  93 സ്പീഷീസ് പക്ഷികളിലും(ആൽബറ്റ്രോസ് പക്ഷികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും) ഡോൾഫിനുകൾ, പെൻ ഗ്വിനുകൾ  എന്നിവയിലും ആടുകളിലും വെള്ളക്കീരികളിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നു സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യം.  100 ഓളം പ്രാണി (insect) സ്പീഷീസുകൾ,  എട്ടുകാലികൾ ഒക്കെ ഗേ സ്വഭാവം വ്യക്തമായി കാണിക്കും. ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളും തലച്ചോറിന്റെ രൂപപ്പെടുത്തലും ന്യൂറോണുകളുടെ വിനിമയവിന്യാസങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ആൺ-പെൺ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യങ്ങളേപ്പോലെ സ്വവർഗ്ഗാനുരാ‍ഗസ്വഭാവത്തേയും ഒരേപോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മസ്തിഷ്കവും ഹോർമോണുകളും കൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ആഭിമുഖ്യങ്ങളെ ‘അസുഖം’ (disorder) ‘പ്രവർത്തനക്കേട്’ (dysfunction) എന്നൊക്കെ പേരു ചൊല്ലി വിളിയ്ക്കുന്നത് ശാസ്ത്രാനുസാരിയായി ശരിയല്ല താനും. ‘പ്രകൃതി’ എന്താണെന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിടിപാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്  ‘പ്രകൃതിവിരുദ്ധം’എന്ന വാക്ക് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
               
                1970 കൾ വരെയും പൊതുധാരണ ഒരു കുഞ്ഞ് ലൈംഗികത ഇല്ലാതെ പിറന്നു വീഴുന്നു എന്നും പിന്നീട് സാമൂഹിക ശിഷ്ടാചാരങ്ങളാൽ ആൺ സ്വഭാവമോ പെൺ സ്വഭാവമോ തെരഞെടുക്കുന്നു എന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പുരോഗമിച്ചതോടേ തലച്ചോറിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിയ്ക്കാൻ പലേവിധം സ്കാനിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയുക്തമാകുകയും ഇവ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അനാറ്റമി മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനപരവും നിർവ്വഹണപരവും ആയ അറിവുകൾ നേടാമെന്നും വന്നുകൂടി. ന്യൂറോ അനാറ്റമി എന്നൊരു ശാസ്ത്രവിഭാഗം തന്നെ ഉരുത്തിരിയുകയും ഹോർമോണുകളുടെ മസ്തിഷ്കപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിവാ‍കുകയും ചെയ്തതോടെ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വിപ്ലവം സംജാതമാകുകയും ചെയ്തു. ലൈംഗികതയിലെ ജനിതകസ്വാധീങ്ങൾ, ഭ്രൂണവളാർച്ചാകാലത്തെ തലച്ചോർ രൂപീകരണവും ഘടനാവിശിഷ്ഠീകരണവും, ലൈംഗികവ്യക്തിത്വനിർണ്ണയത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളുടെ പൊരുളുകൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് ക്രമാതീതമായ അറിവുകളാണ് ശാസ്ത്രപഠനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്.  ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതരീതി അല്ലെന്നും  ബലതന്ത്രങ്ങളാൽ അതു മാറ്റാമെന്ന ധാരണ പൊളിയുകയുകയും സ്ഥിരവും അപരിവർത്തനീയവുമായ കാര്യക്രമനിർണ്ണയം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നടപ്പിലാകുകയാണെന്നുമുള്ള സത്യം ഇങ്ങനെ വെളിവായി. സാമൂഹ്യപരിസ്ഥിതി ലൈംഗികവ്യക്തിത്വത്തേയോ ലൈംഗികചോദനയുടെ അഭിവിന്യാസത്തേയോ ബാധിയ്ക്കുന്നതായി തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്നത് വാസ്തവം മാത്രമാണ്.  ഈ സത്യം അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ തെല്ലും താൽപ്പര്യമില്ലാത കടുംപിടുത്തങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇൻഡ്യയിലെ പൊതുസമൂഹം.


ആണും പെണ്ണും എത്ര വ്യത്യാസം?

        പെണ്ണിനു രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, ആണിനു ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളു എന്താണ് എന്ന മട്ടിലുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടിച്ചോദ്യത്തിനുത്തരം പോലെയാണ് ആൺ-പെൺ തിരിയലിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ കാര്യവും.  പെണ്ണ് എന്നതിൽ രണ്ടു ണയും ആൺ എന്നതിൽ ഒരു ണ യും എന്ന മട്ടിൽ പെണ്ണിനു രണ്ട്  X ക്രോമൊസൊമുകളും ആണിനു ഒരു X ക്രോമസോമുവുമാണുള്ളത്, ലിംഗഭേദത്തിനായി. ആണുങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം Xനു പകരം ഒരു Y ആണുള്ളത്. ഇതിൽ X ക്രോമൊസോം അമ്മയിൽ നിന്നും Y ക്രോമൊസോം അച്ഛനിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്നവയാണ്.  ഈ Y ക്രോമൊസോമിലാണ് ആണത്തമുണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകൾ. എന്നാൽ അത്ര ജീനുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്നു വേണം പറയാൻ, പ്രധാനമായും ഒരു ജീനേ ഉള്ളു. Sex determining region (SRY) എന്ന മാസ്റ്റർ ജീൻ.  മറ്റു ചില ജീനുകളെ ഉണർത്തിയെടുക്കാനുള്ള കെല്പുള്ള നിയന്ത്രണാധികാരി. XY ക്രോമൊസോമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം പോര, ഈ ജീനിന്റെ സമ്മതവും പ്രവർത്തനവും വേണം വൃഷണവും ബീജവാഹിനിക്കുഴലുകളും ലിംഗവും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ; അതിനുള്ള  അധികാരസ്ഥാപനവുമാണ് ‘എസ് ആർ വൈ’.  എന്നുവച്ചാൽ ജനിതകപരമായി  XY ക്രോമൊസൊമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം ആണാകുകയില്ല, ഈ ജീൻ പ്രാ‍വർത്തികമായിരിക്കുകയും വേണം എന്ന് ചുരുക്കം.  പ്രധാനമായും Sox9 എന്നൊരു ജീനിനെ ആണ് ഈ ‘സ്രി’ ജീൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്.  Sox9 ആവട്ടെ ഉടൻ ആണുങ്ങളുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ genital bud (ലിംഗമുകുളം) സ്ഥലത്തെ കോശങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയായി.  

ഉള്ളിലെ ആണിനെ അടിച്ചമർത്തി പെണ്ണാകണം
                ‘സോക്സ്9‘ ജീൻ കുറഞ്ഞതോതിൽ ആൺ ഭ്രൂണത്തിലും പെൺ ഭ്രൂണത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കും. ഈ ജീനിനെ ഉറക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെൺഭ്രൂണം പതുക്കെ ആണത്തം ആർജ്ജിച്ചേക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെൺഭ്രൂണങ്ങൾ ഈ സോക്സ്9 ഇനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ജീനിനെ രംഗത്തിറക്കും. FOXL2 എന്ന വമ്പത്തി ജീനിനെ. FOXL2 ന്റെ ജോലി തന്നെ സോക്സ്9 ഇനെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അണ്ഡാശയമാകാൻ തയാറെടുത്തു നിൽക്കുന്ന കോശങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ ബീജവാഹിനിക്കുഴലുകളും ലിംഗവുമൊക്കെ ഉണ്ടാ‍ാക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വെമ്പുന്ന ആണത്തത്തെ അടിച്ചമർത്തിയാണ് പെൺഭ്രൂണങ്ങൾ തനിയ്ക്കുതാൻപോരിമ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. FOXL2  ന്റെ നോട്ടം വിട്ടുപോയാൽ ആണായിമാറിയെങ്കിലോ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം. അണ്ഡാശയ കോശങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഫോക്സ് എൽ 2 ജീനിനെ ഉണർത്തി നിറുത്തും പിൽക്കാലങ്ങളിലെല്ലാം. എങ്ങാനും FOXL2 വിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞോ, പെണ്ണത്തം കൈവിടുകയായി. ഈ ജീൻ നിർവ്വീകരിക്കപ്പെട്ട  പെണ്ണെലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണഫലം കൌതുകകരമാണ്. അണ്ഡാശയ കോശങ്ങളെല്ലാം മാറി വൃഷണസ്വരൂപം കൈവരിച്ച് പുരുഷഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റെസ്റ്റെറോൺ പുറപ്പെടുവിച്ചും തുടങ്ങി.   ഈസ്റ്റ്രൊജെൻ എന്ന പെൺഹോർമോണിന്റെ സ്വീകരണി (estrogen receptor) യും ഫോക്സിനെ ഇതിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റ്രൊജെൻ അളവ് കുറയുന്ന  ആർത്തവവിരാമം (മെനോപോസ്) വേളയിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ആണത്തം വന്നുപോകുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. Wnt 4 എന്ന മറ്റൊരു ജീനും അണ്ഡാശയരൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.  ആണത്തത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ വഴി തിരിച്ചു വിടുക ഈ ജീനിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മമാണ്. ഈ ജീനിനു അപഭ്രംശം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ  ഭാഗികമായി  ലിംഗപരതയിൽ തിരിമറിവു സംഭവിക്കും.

        എന്നാൽ രണ്ട് X ക്രോമൊസോമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വച്ച് പെണ്ണായിരിക്കണമെന്ന് നിർബ്ബന്ധമില്ല. മേൽ‌പ്പറഞ്ഞ SRY ജീൻ ആണ് ആണത്തമുളവാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലൊ. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ  രണ്ട് X ക്രോമോസോമുകൾ ഉള്ളവർ തികച്ചും ആണ് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടാറുണ്ട്.  Y ക്രോമൊസോമിന്മേൽ ഉള്ള   SRY ജീൻ ചിലപ്പോൾ  X ക്രോമൊസോമിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്രോമൊസോമുകൾ തമ്മിൽ ആലിംഗനബദ്ധരായി ചില കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോഴാണ്. ബീജവും അണ്ഡവും ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ക്രോമൊസോമുകൾ തമ്മിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് പരസ്പരം ഭാഗങ്ങൾ കൈമാറാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെപ്പോലെ യുള്ള ജനിതക സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുവാനാണിത്.  Y ക്രോമൊസോം ഇങ്ങനെ എക്സ് ക്രോമൊസോമുമായി കെട്ട് പിണഞ്ഞ് SRY  ജീൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമൊസോമിൽ കൂടിച്ചേരും. ആ എക്സ് ക്രോമൊസൊം ലഭിയ്ക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞ് ആണായിട്ടാണ് വളരുക. എസ് ആർ വൈ ജീൻ ആണ് ആക്കി മാറ്റും. എന്നാൽ ജനിതകപരമായി രണ്ട് എക്സ് ക്രോമൊസോമുമുണ്ട് താനും.  ഇതുപോലെ  വൈ ക്രോമൊസോമിലെ  SRY മ്യൂടേഷൻ വഴി നിർവ്വീകരിക്കപ്പ്ട്ടു പോയാലോ XY എന്ന ക്രോമൊസോം സജ്ജീകരണം ഉള്ളയാൾ പെണ്ണായിട്ടാണു വളരുക.  ഈ SRY പ്രോട്ടീൻ ചെറിയ അളവിൽ ഉദ്പ്പാദിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് നിജപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രോമൊസോമിന്റെ നിജപ്പെടുത്തൽ  കൃത്യമല്ല, ഒന്നോ രണ്ടൊ ജീനുകളുടെ ഉണർവ്വിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആൺ/പെൺ  തിരിയൽ എന്നു സാരം. ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇപ്പോൾ ആൺ- പെൺ നിശ്ചിതപ്പെടുത്തുന്നതിനു ക്രോമൊസോം ഘടനാനിരീക്ഷണം നിറുത്തിയിരിക്കയാണ് ഇതു കാരണം.  

                ആൺ/പെൺ ഉരുത്തിരിയൽ കോശസംബന്ധമായോ മോളിക്യുലാർ ബയോളജിപരമായോ നോക്കിയാൽ അത്ര വ്യത്യാസപ്പെട്ടതല്ല, ഒരു തിരിമറിവു മതി എന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പ്രായപൂർത്തിയായ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടരൂപത്തിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഉദാരത സാദ്ധ്യമാണ്. ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി അടരുകൾ പരസ്പരം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളാണ് ആൺ പെൺ തീരുമാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ. ഭ്രൂണവളർച്ചാസമയത്ത് ഈ  പാരസ്പര്യത്തിന്റെ  തെരെഞ്ഞെടുപ്പുവഴികൾ ആൺ വഴിയോ പെൺ വഴിയോ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയാണ്. എന്നാൽ വളർച്ചയെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില പിന്തുണനൽകുന്ന ദൃഢീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോവുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ അളവിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ  മതിയാവും ഒരു വലിയ മാറ്റിമറിക്കലിനു. ഒരാൾ ആണാണെന്നതോ പെണ്ണാണെന്നതൊ കല്ലിൽ എഴുതിയ നിയമമല്ല, ചെറിയ ഒരു സ്വിച്ച് മതി മാറിമരിയാൻ. ഓന്തു വർഗ്ഗത്തിൽ‌പ്പെട്ട ചില ജീവികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില അനുസരിച്ച് ആണായോ പെണ്ണായോ മാറാറുണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത പോപുലേഷനിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തോത് കുറഞ്ഞുപോയാൽ ചില ആണുങ്ങൾ പെണ്ണായി മാറുന്നതും ഇത്തരം ജീവികളിൽ കാണാറുണ്ട്.  


ഹോർമോണുകൾ ലൈംഗികത നിർണ്ണയിക്കുന്നു

ൺ-പെൺ നിജപ്പെടുത്തൽ (Sex determination) ക്രോമൊസോമുകൾ (SRY ജീൻ ഉദാഹരണം) വഴി ആണെങ്കിൽ ആൺ-പെൺ ഉരുത്തിരിയൽ (sex differentiation)   ഹോർമോണുകളുടെ ജോലിയാണ്.  XY ക്രോമൊസോമുകൾ ആൺകുഞ്ഞാണെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തുകഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉത്തേജനം കൊടുക്കണം, പിന്നെ ഈ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും വേണം.  SRY ജീൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താത്തിരിക്കുന്ന  ലൈംഗികമുകുളങ്ങളെ  വൃഷണങ്ങളാകും. വൃഷണങ്ങൾ താമസിയാതെ പുരുഷഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റൊസ്റ്റിറോൺ സ്രവിക്കും.   മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ഗർഭാശയം, ഗർഭനാളം ഇവയൊക്കെ ആയി മാറാൻ തയാറെടുത്തു നിൽക്കുന്ന മുള്ളേറിയൻ ഡക്റ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കും. SRY യുടേ അഭാവത്തിൽ, Wnt 4 എന്ന ജീൻ പെൺ വഴിയിലേക്ക് ഭ്രൂണത്തെ തിരിച്ചാൽ   ലൈംഗിക മുകുളം, മുള്ളേറിയൻ ഡക്റ്റ് ഇവയൊക്കെ ഗർഭാശയം,  അണ്ഡാശയം, യോനി ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുകുകയായി.. അണ്ഡാശയങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ്രൊജെൻ എന്ന സ്റ്റീറോയിഡ്  ഹോർമോൺ ആണ് ഇതിനാധാരം. ഈ മാറിമറിയലിനു പിന്നിൽ ശരീരത്തിലെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലെ കോശങ്ങളിലെ ജീനുകളും അണിനിരക്കും.

ലൈംഗികവ്യക്തിത്വവും  ലൈംഗികാഭിമുഖ്യ   നിജപ്പെടുത്തലും ( Gender identity and gender orientation)

        ലൈംഗികവ്യക്തിത്വം (gender identity) ഒരാള്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ലിംഗപരത ആണ്.  ശരീരഘടന (അനാറ്റമി) എന്തായാലും ആണാണെന്നോ പെണ്ണാണെന്നോ എന്ന തോന്നലുകളാണിത്. മിക്കവാറും ക്രോമൊസോം പരമായ (XX പെണ്ണ് , XY ആണ്) വ്യക്തിത്വം തന്നെയായിരിക്കും ലൈംഗികവ്യക്തിത്വവും. ജനിയ്ക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ലിംഗപരത തന്നെ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ ലൈംഗികവ്യക്തിത്വമായി  അനുവർത്തിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ലൈംഗിക ക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ നിജപ്പെടുത്തൽ  (gender orientation) ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്-  അത്  പെരുമാറ്റമാണ്, ആരോടാണ് അഭിനിവേശം തോന്നുന്നത് എന്നതാണ്. എതിർലിംഗതത്പരതയോ സ്വലിംഗതത്പരതയോ ഉഭയലിംഗതത്പരത (hetero-, homo- or bisexual) യോ ഒക്കെ ഇതിൽ‌പ്പെടും.അതുപ്രകാരം പെൺ ലിംഗ വ്യക്തിത്വം (female gender identity) ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആണത്തമുള്ള ലിംഗ പെരുമാറ്റം (masculine gender behaviour) വന്നു കൂടാം. ലൈംഗികവ്യക്തിപരത –ആ‍ൺ/പെൺ തോന്നൽ- വളർച്ചയിൽ കാര്യമായ പങ്കു വഹിക്കുന്നു, ‘ഞാൻ പെണ്ണ്/ഞാൻ ആണ്‘ എന്ന തോന്നലിലും അന്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും. ലൈംഗികവ്യക്തിത്വവും അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളും  കഠിനമായി സമൂഹഘടകങ്ങളുടെ  നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആരുമായാണ് ലൈംഗികബന്ധം പുലർത്തുന്നത് എന്നത് സമൂഹ-കുടുംബ –മതപരനിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

ആണോ പെണ്ണോ-തലച്ചോർ തീരുമാനിക്കട്ടെ.

                വ്യക്തിത്വവും പെരുമാറ്റവും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫലമാണ്, അനിവാര്യമായി തലച്ചോറിന്റെ കളി തന്നെ. ശരീരഘടന (അനാറ്റമി) അനുസരിച്ച് ആണാണെന്നു വച്ച്  ഒരാൾ മുഴുവനും ആണായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു.  തലച്ചോറും അതിനനുസരിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തി വരണം.  ലിംഗാവയവങ്ങൾ (ലിംഗം,വൃഷണം ആണിനു; അണ്ഡാശയം,യോനി പെണ്ണിനു) നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് മേൽ‌പ്പറഞ്ഞ എസ് ആർ വെ അല്ലെങ്കിൽ Wnt 4 ജീനിന്റെപ്രഭാവത്താൽ ഭ്രൂണം രണ്ടാം മാസം പിന്നിടുന്നതോടെയാണ്. മൂന്നു മാസം ആകുമ്പോൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വൃഷണം ടെസ്റ്റസ്റ്റെറോൺ ഹോർമോൺ ഉദ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി തലച്ചോറിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു ആൺ തലച്ചോറ് രൂപീകരിച്ചെടുക്കാൻ. മുകളിൽ വിവരിച്ചതു പോലെ ജീനുകൾ പെൺ രൂപീകരണമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അണ്ഡാശയങ്ങളും അനുബന്ധക്കുഴലുക ളുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു, ടെസ്റ്റസ്റ്റെറോൺ ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. തൽച്ചോറ് പെൺ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് തിരിയും.  ജീനുകളുടെ നിയന്ത്രണം ആദ്യവും തലച്ചോറിന്റെ മാറ്റം മാസങ്ങൾക്കു ശേഷവും നടക്കുന്നതിനാൽ ഇവ രണ്ടും പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങളിലാണ്. രണ്ടും രണ്ടു തരത്തിലാവാനും മതി.  പിറന്നുവീഴുമ്പോൾ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ പൂർണ്ണരൂപത്തിലിലാണെന്നു വച്ച് തലച്ചോറ് ഇതിനനുസരിച്ച് മാറിയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ആണോ പെണ്ണോ അല്ലാ എന്നു വരും. നിങ്ങൾക്ക് പരിപക്വമായ ലിംഗവും  പെരുപ്പിച്ച മസിലുകളും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ തലച്ചോറ് തികച്ചും ആണത്തമാർന്നതല്ലാതിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നർത്ഥം.

സുപ്രധാനമായ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ:

1. XX, XY ക്രോമൊസോമുകൾ വഴി  ആൺ- പെൺ തീരുമാനമായ ശേഷം ലച്ചോർ രൂപീകരണം (പെരുമാറ്റ നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പടെ) ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നു. 2 ലൈംഗികാഭിമുഖ്യ നിശ്ചിതപ്പെടുത്തൽ .. (gender or sexual orientation) ഇക്കാലത്ത് നടപ്പിലാകുന്നു. പിന്നീട് മാറ്റമില്ലാതെ . ഈ ആഭിമുഖ്യം തലച്ചോറിൽ ഹോർമോണുകളുടെയും ജീനുകളുടേയും സ്വാധീനം മൂലം ഉടലെടുക്കുന്നതാണ്.. 3. ലൈംഗിക വ്യക്തിത്വം ക്രോമൊസോമുകളുടേയും  ഹോർമോണുകളുടേയും സ്വാധീനം വഴി ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ്. വളർത്തിയെടുക്കലിലും ഇതിനു പങ്കുണ്ട്  തലച്ചോറിലെ  ന്യൂറോണുകളുടെ സ്ഥലവിന്യാസങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലൈംഗിക പങ്കാളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (mate selction) ബാധിയ്ക്കും. സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആരോടാണ് ലൈംഗികാഭിനിവേശം എന്നത് മാറ്റി മറിയ്ക്കും, വ്യക്തിത്വം ആണാണോ പെണ്ണാണൊ എന്നതുമായി ഇതിനു അത്ര വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ.

തലച്ചോറിന്റെ ലിംഗമാറ്റം

        പുറമേപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ശരീരഘടന മാത്രമല്ല ആണും പെണ്ണുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ.  സൂക്ഷ്മതരമായ വിഭിന്നതകളും അസമാനതകളും ശരീരശാസ്ത്ര  പരമായും മാനസികമായും ദർശിക്കപ്പെടാം. അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ, മരുന്നുകളുടെ ചയാപചയക്രമങ്ങൾ  ഇവയൊക്കെ ഭിന്നമാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും. . അതുപോലെ തന്നെയാണ് തലച്ചോറും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും. സ്ഥലം (സ്പെയ്സ്) സംബന്ധിച്ച ബോധം ആണുങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ അറിവ് കുറവാണ്. എന്നാൽ ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കാനും അത് ഒഴുക്കോടെ ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ചാതുര്യം പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ. മാനസികഭാവം, സ്തോഭം, ഇവയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സിറടോണിൻ ന്റെ അളവും പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ആണുങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളിലും. വികാരപരമായ ഓർമ്മ നന്നായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക്.  ഘടനാപരമായിട്ടും സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആൺ തലച്ചോറും പെൺ തലച്ചോറുമായി. ഹൈപോതലാമസ്, അമിഗ്ദല, ഹിപ്പോകാമ്പസ്, മസ്തിഷ്ക കാണ്ഡം (brain stem) ഇവയിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ വിന്യാസം ഒക്കെ വെവ്വേറെയാണ് ആണിലും പെണ്ണിലും.
    ആൺ തലച്ചോർ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായെടുക്കാം. ഏകദേശം 4 മാസം ആകുന്ന ഭ്രൂണത്തിലാണ്  ആൺ ഹോർമോൺ ആയ റ്റെസ്റ്റസ്റ്റെറോൺ അളവ് കൂടുതലായി മസ്തിഷ്കത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പിറന്ന ശേഷം മൂന്നുമാസം വരെ ഈ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ ആയി കാണാം.  ഈ ഹോർമോണിന്റെ ‘സ്വീകരണി ( റിസെപ്റ്റർ)  യും ഇതിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ പങ്കാളിയാണ്. ഈ രണ്ടു കാലയളവിലും തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആണായി നിശ്ചിതപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഘടനാപ്രമാണത്തോടെയും സർക്യൂട്ടുകൾനിർമ്മിച്ചും.  പിന്നീട് കൌമാരക്കാലത്ത് ഈ ഘടനകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടപ്പെടുകയാണ്, ആൺ പെരുമാറ്റത്തിനും മറ്റ് ആണത്തത്തിനും ദൃഢീകരണം ലഭിയ്ക്കുകയാണ്. ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലെ ഹോർമോണുകൾ (androgens) ടെ സ്വാധീനം പിന്നീട് തിരിച്ചാക്കപ്പെടുവാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ തലച്ചോറിനെ മാറ്റുകയാണ്.  പ്രത്യോൽ‌പ്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റ് ഹോർമോണുകളും തലച്ചോറിന്റെ ആൺ-പെൺ നിജപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഭാഗഭാക്കാവുന്നുണ്ട്. പെൺ തലച്ചോറും ഇങ്ങനെ ചില നിശ്ചിതപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ കടന്നു പോവും. പിന്നീടുള്ള ലൈംഗികതയെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഭ്രൂണത്ത്ന്റെ മസ്തിഷകം.

        ലൈംഗികാഭിമുഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തലച്ചോർ ഇക്കാലത്ത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവ് CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia) എന്ന അസുഖം ബാധിച്ചവരിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലെ ഹോർമോണുകളുടെ സ്വാധീനം മൂലം ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം മാറപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുകളാണ് CAH ബാധിച്ചവരിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ചത്.  XX ക്രോമൊസോമുകളുള്ള, പെണ്ണായിത്തേരേണ്ട  കുഞ്ഞിന്റെ പെൺ ഹൊർമോണുകളുടെ  നിർമ്മാണരീതി പുരുഷഹോർമോൺ നിർമ്മാണരീതിയുമായി കൂടിക്കുഴയുന്ന സ്ഥിതിയാണിത്.    ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ എന്ന പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുതലായി ഉദ്പാദിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ഭ്രൂണങ്ങളിൽ.  ഈ സ്ഥിതിയിൽ ജനിയ്ക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാഹ്യരൂപം കാണപ്പെടും, ലിംഗവൃഷണങ്ങൾ സഹിതം. ഇത് ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ക്രമീകരിക്കാമെങ്കിലും ഇവർ സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യമുള്ളവർ (ലെസ്ബിയൻസ്) ആയിത്തീരുകയാണ് പതിവ്.  XY ക്രോമൊസോമുകളുള്ള, ആണാകേണ്ട ഭ്രൂണം, ആൺ ഹോർമോണുകളുടെ സ്വീകരിണികളുടെ അഭാവം നിമിത്തം പെൺ  സ്വരൂപങ്ങളായി ജനിക്കാറുമുണ്ട്.  (androgen insensivity syndrome).  ഇവരുടെ തലച്ചോറ് പെണ്ണത്തമാർന്നതിനാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇവർക്ക് ആണുങ്ങളോട് തന്നെയായിരിക്കും  താൽപ്പര്യം. XY  ക്രോമൊസോമുള്ള, ആൺ കുഞ്ഞാവേണ്ട ഭ്രൂണം ലിംഗ-വൃഷണങ്ങൾ വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടും തലച്ചോറ് പൂർണ്ണമായും ആണായി മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ദ്വി ലിംഗവ്യക്തി (ട്രാൻസ് സെക്ഷുവൽ trans sexual) ആയിത്തീരും. മാനസികമായും സമൂഹപെരുമാറ്റപരമായും അവർ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും.

ഉഭയലിംഗത്വം (Transsexuality)  അല്ല സ്വവർഗ്ഗാ‍ഭിമുഖ്യം(  Homosexuality)

                ക്രോമൊസോം നിജപ്പെടുത്തിയ ലൈംഗികത ( XX, XY)യ്ക്കനുസരിച്ച് തലച്ചോറു മാറിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരഘടന്യ്ക്കു നേരേ എതിരായി മനസ്സ് ലൈംഗികത നിശ്ചയിക്കും. ആണിന്റെ രൂപഘടന നൂറുശതമാനമുണ്ടെങ്കിലും കഠിനമായി പെണ്ണ് ആണെന്നു തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നേരേ മറിച്ച് –ഇതാണു ഉഭയലൈഗികത. ഇൻഡ്യയിലെ ഹിജഡകൾ ഇതിനു ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് പലർക്കും ദുസ്സഹമായ അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയും ഹോർമോൺ ചികിത്സയും ആവശ്യമായി വരും. എന്നാൽ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയ്ക്ക് ഇത്തരം വിഭ്രാന്തികളൊന്നുമില്ല-അവർ  ആൺ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ  പെണ്ണു തന്നെ എന്ന തോന്നലുള്ളവരായിരിക്കും. മിക്കവർക്കും ലൈംഗികാഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുകയുള്ളു.. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർ ‘പെണ്ണത്തം’ (effeminate) കലർന്നവർ  ആണെന്നുള്ളത് മറക്കുന്നില്ല.  ഭ്രൂണത്തിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്ന നിർണ്ണായകമായ ചര്യകളാൽ ലൈംഗികത നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു പോയവരെ   അവരുടേതായ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലഞ്ഞാട്ടും ‘ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ” എന്നൊക്കെ നികൃഷ്ടപ്പേരുകൾ  വിളിച്ച്  സമൂഹം  താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയാണ്.  എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഈ കാഴ്ച്ചപ്പാട് രൂഢമൂലമാണെന്ന് കരുതേണ്ട- സമോവ യിൽ ഇവരെ ഫാഫഫൈൻ (fa’fafine-“സ്ത്രീയനുരൂപി”) എന്നാണ് വിളിയ്ക്കാറ്, കുടുംബത്തിന്റെ ശുഭസൂചനയാണ് ഈ ജന്മങ്ങൾ.  സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് നാണക്കേടില്ലാത്ത സ്ഥാനവും നൽകും.

         ഹോർമോണുകൾ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം നിജപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എലികളിലും മറ്റു ജന്തുക്കളിലും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.   ആൺ വെള്ളക്കീരികളിൽ (ferret)  ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലോ ജനിച്ചുടൻ തന്നെയോ ആൺഹോർമോണുകളുടെ അളവ് മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ലൈംഗികപങ്കാളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറപ്പെടുന്നതായി ഒന്നിലേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എലികളിലും തത്തുല്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹോർമോൺ അളവുകൾ മാറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളവ പിൽക്കാലത്തെ ലൈംഗികതയെ ബാധിയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.  ടെസ്റ്റെസ്റ്റെറോൺ അളവു മാറ്റുന്ന ലെട്രിസോൾ എന്ന രാസവസ്തു ഗർഭകാലത്തെ എലികളിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ  ആൺ എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ  സ്വവർഗാഭിമുഖ്യം ഉള്ളവയയായി മാറുന്നുണ്ട്. ഗർഭകാലത്ത് മാതാവിനുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ (stress)  ഭ്രൂണത്തെ ബാധിയ്ക്കുകയും പിറന്ന ശേഷം ലൈംഗികതയിൽ മാറ്റം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എലികളിൽ.  മുട്ടനാടുകളിൽ ലൈംഗികാഭിനിവേശം നിർണ്ണയിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാഗത്തിന്റെ വലിപ്പം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഹോർമോൺ പ്രഭാവത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ വലിപ്പമാറ്റം ലൈംഗികപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകപങ്ക് വഹിക്കുന്നുമുണ്ട്.

   തലച്ചോറ് രൂപീകരണം- ജീനുകൾക്കും പങ്ക്ക്ക്
        ഹോർമോണുകൾ മാത്രമല്ല ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ 50 ഓളം ജീനുകൾ തലച്ചോറിൽ ഉണരുകയാണ്, ആൺ-പെൺ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ.   XX, XY ക്രോമൊസോമുകളിന്മേൽ ഉള്ള ചില ജീനുകൾക്കും ഇതിൽ സംഭാവനയുണ്ട്. ഈ ജീനുകൾ ന്യുറൽ വളർച്ച, ലിംഗപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും.  തലച്ചോറ് ആൺ-പെൺ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് വൃഷണ-അണ്ഡാശയ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രാഭവത്തിൽ നിന്നും ഉയിർക്കൊണ്ട് ജീനുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ആകുകയാണ്. ഇത് ലൈംഗികവ്യക്തിത്വത്തേയും നിജപ്പെടുത്തലിനേയും ബാധിയ്ക്കും.  നേരത്തെ വിവക്ഷിച്ച  SRY ജീനിനു തലച്ചോറിലെ ചില എൻസൈമുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.  ഉദാഹരണത്തിനു മാനസിക സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആണിനും പെണ്ണിനും വേറിട്ടാണ്,  ആണുങ്ങളിലെ SRY ജീൻ ചില എൻസൈമുകളിൻമ്മേൽ നിയന്ത്രണം ഏൽ‌പ്പിക്കന്നതാണു കാരണം. നേരത്തെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയാൻ തീരുമാങ്ങൾ എടുത്ത അതേ SRY ജീനാണ് പിന്നീട് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരുമ്പെടുന്നത്!

       തോന്നലുകൾ, പെരുമാറ്റം, ആസക്തികൾ , കയ്യേറ്റസ്വഭാവം ഇവയൊക്കെ തലച്ചോറിന്റെ  പ്രവൃത്തിഫലം ആയിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് ലൈംഗികാഭിമുഖ്യവും. ക്രോമൊസോമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന  (X ഓ  Y ഓ കൂടുതൽ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇല്ലാതെ വരിക എന്ന പ്രതിഭാസം) വരിൽ പെരുമാറ്റത്തിലും മനോവികാരങ്ങളിലും വിലക്ഷണതകൾ  കാണാറുണ്ട്.   ആൺ-പെൺ എന്നത് കറുപ്പും വെളുപ്പും പോലെ വിപരീതങ്ങളല്ല, ഹോർമോണുകളും അസംഖ്യം ജീനുകളും കൂടി സങ്കീർണ്ണമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിണിതിയാണ്. ആൺ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് ആയിരിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർണ്ണരാജി (സ്പെക്ട്രം) യുടെ അങ്ങേയറ്റവും ഇങ്ങേയറ്റവും എന്നാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന അസംഖ്യം നിറങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാം. പരിപൂർണ്ണമായും പുരുഷനോ പരിപൂർണ്ണമായും  സ്ത്രീയോ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു നീണ്ടനിര അംശങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെന്നതിനാൽ. ലൈംഗികാഭിമുഖ്യത്തേയും ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കലിനേയും ബാധിയ്ക്കുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്.   ഈ സങ്കീർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലെ സ്വാഭാവികമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ ഇപ്രകാരം തെളിഞ്ഞുവരികയാണ്.

രതിസുഖസാരേ പാടുന്ന ഹൈപോതലാമസ്
 കാമമോഹങ്ങളുടെ കുടീരം ഹൈപോതലാമസ് എന്ന മസ്തിഷ്കഭാഗമാണ്.
തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ എന്നാൽ സ്വൽ‌പ്പം താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോൺകേന്ദ്രമാണ് ഹൈപോതലാമസ്. വിശപ്പ്, ഉറക്കം/ജാഗ്രത, ശരീരതാപനില, ജലാംശക്രമീകരണം, മാനസികപിരിമുറുക്കം എന്നിവയുടെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രമാണിത്. ഇതേ ഹൈപോതലാമസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. മേൽ‌പ്പറഞ്ഞ ഓരോന്നിനും ഒരു സംഘം ന്യൂറോണുകൾ ഉൾച്ചേർന്ന ‘ന്യൂക്ലിയസ്’ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാനൈപുണ്യവും ബോധ ജ്ഞാനസംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും വേറീട്ടാണ്. ഇവയുടെ നിയന്ത്രണസ്ഥാനവും ഹൈപൊതലാമസിനടുത്തുള്ള ‘ആന്റീരിയർ കമ്മീഷർ’ എന്നുള്ള ന്യൂറോൺ സംഘരൂപമാണ്. കാമോദ്ദീപനവേളയിൽ ഉത്തേജിതമായി പ്രവർത്തനനിരതമാകുന്ന അമിഗ്ദല, ഹിപ്പോകാമ്പസ് അനുബന്ധഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഹൈപോതലാമസിന്റെ ചുറ്റുപാടു തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ ഗന്ധം ലൈംഗികോദ്ദീപനത്തിനു കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ വെറും കാഴ്ച്ച മാത്രം മതി ഇതിനു. ഹൈപോതലാമസ് അല്ലാതെ തലാമസ്, കോർടെക്സിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണരുകയായി കാമക്കാഴ്ചകളാൽ.   പ്രാണനാഥൻ നൽകിയ പരമാനന്ദരസത്തിന്റെ ആധാരം ഹൈപോതലാമസ് തന്നെ. പ്രേമതാമരയ്ക്ക് കന്ദം സമർപ്പിക്കുന്ന കാമദേവനും.

        മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ രൂപവും സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയും മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ക്രമാതീതമായ മാറ്റത്തിനു വിധേയമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി. ഉദാഹരണത്തിനു കാന്തികാനുകമ്പന പ്രതിരൂപവിധി (Magnetic Resonance Imaging- MRI) പഠനങ്ങൾ  ഘടനയോ സ്വരൂപമോ മാത്രമല്ല ശരീരക്രിയകളെ (physiology) യും വിശ്ലേഷണം ചെയ്യാൻ ഉതകുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത തന്മാത്രകൾ പ്രത്യേക കോശകലകളിൽ പടരുന്നതും പരക്കുന്നതും പിന്മാറുന്നതും അതിന്റെ തോതും മൂല്യാങ്കനവും ചയാപചയവും ഒക്കെ MRI വിശദമായി വെളിവാക്കും. PET (Positron Emission Tomography) സ്കാനിങ്  ആകട്ടെ സൂക്ഷ്മതരമായ സ്ഥാനങ്ങളുടെ ത്രിമാനചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ചയാപചയത്തിന്റെ അളവുകൾ വരെ കാട്ടിത്തരാൻ പ്രാപ്തമാണ്. ആകൃതിക്കണക്കുകളും ത്രിമാനസ്വരൂപവിവരങ്ങളും വെളിവാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം  തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോൺ സംഘങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയുമാണ് ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ. Computational neuroanatomy എന്നൊരു ശാസ്ത്രവിഭാഗം തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മായജാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്ലേഷണം ചെയ്യപ്പെടുവാനായിട്ട്. ലൈംഗികതയും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത്തരം പഠനങ്ങളാലാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

 സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം-തലച്ചോറിന്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളുമായി ബന്ധം

     1991 ഇലാണ് ആദ്യമായി സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യം തലച്ചോറിന്റെ ഘടനാ സ്വാധീനത്തിലാ‍കാ‍ൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നും  സാമൂഹികമോ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതരീതി (life style choice) അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ കാരണങ്ങളാലോ  ആയിരിക്കില്ലെന്നുമുള്ള നിഗമനം ശാസ്ത്രലോകം സമ്മാനിച്ചത്. ഏറ്റവും പ്രബലമായ ‘സയൻസ്’ ജേണലിൽത്തന്നെയാണ് ലിവേ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.  ഹൈപോതലാമസിലെ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഹോമോ ആണുങ്ങളിൽ എങ്ങനെ  വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന നിരീക്ഷണം  അതിനും ഒരുകൊല്ലം മുൻപ് തലച്ചോറിലെ ‘ക്ലോക്ക്“ ആയ   SCN (suprachiasmatic nucleus)നു ലൈംഗികപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കലിനു (mate selection)  സ്വവർഗപ്രേമികളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വസ്തുതയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മത-പിൻ തിരിപ്പൻ സമൂഹ സ്വാധീനങ്ങളാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും അറച്ചു നിന്നിരുന്ന ഈ “പ്രശ്നം” പഠിക്കാൻ നിരവധി പരീക്ഷണശാലകൾ താമസിയാതെ മുന്നോട്ടിറങ്ങി. ടെസ്റ്റെസ്റ്റെറോണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാറ്റിമറിയ്ക്കുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തിയ എലിയുടെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ  ഈ SCN ന്റെ വലിപ്പം കൂടിയതായും പിറന്ന ശേഷം ഹോമോസെക്ഷ്വൽ സ്വഭാവരീതികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു.  തലച്ചോറിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആൺ-പെൺ നിജപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടാലും ഹൈപോതലാമസിലെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മവിന്യാസക്രമവ്യതാസമാണ് പ്രധാനമായും ലൈംഗികാഭിനിവേശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിനു ആക്കം കൂട്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളാൽ.  ഹൈപോതലാമസ്   ലൈംഗികാഭിംഖ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന അറിവ് നേരത്തെ തന്നെ ആടുകളിലെ ലൈംഗികരീതികൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാർക്ക് അറിവുള്ളതായിരുന്നു. മുട്ടനാട് (ram) 10%  സ്വവർഗരതിക്കാരാണ്. ആടുവളർത്തൽക്കാർക്ക് ഇതു പണ്ടേ അറിയാം. ജന്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വവർഗ്ഗപ്രേമികളെ കാണുന്നത് ആടുകളിലാണ്. കാമവിജൃംഭിതയായ പെണ്ണാടുകൾ ഇവരുടെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്ന് യാചിച്ചാലും ഈ “ഗേ” ആടുകളുടെ കണ്ണ് മറ്റേ സുന്ദരൻ മുട്ടനാടുകളിലാണ്. ഇവരുടെ തലച്ചോറ് പഠനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ  ലൈംഗിക മനോ വ്യാപാരങ്ങൾ അറിയാൻ ഉതകിയിട്ടുണ്ട്.   ഹൈപോതലാമസിലെ ന്യൂക്ലിയസ്  ovine SDN or oSDN( മൃഗങ്ങളിൽ ലൈംഗിക പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ്) ആണിനും പെണ്ണിനും രണ്ടു വലിപ്പത്തിലാണ്.   പെണ്ണാടുകളെ ഇഷ്ടമുള്ള മുട്ടനാടിനു ഈ  oSDN വലുതാണ്, “ഗേ” ആടുകളേക്കാൾ.  പെണ്ണാടിനും ഇത് ചെറുതാണ്.  ഭ്രൂ‍ണാവസ്ഥയിൽ 60 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭാഗം വ്യതിരിക്തമായിത്തുടങ്ങും; 135 ദിവസം ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഈ വലിപ്പവ്യത്യാസം ദൃഢീകരിക്കപ്പെടുകയുമാണ്. പ്രധാനമായും ടെസ്റ്റസ്റ്റിറോൺ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ പ്രാഭവമാണിത്.  ഹൈപോതലാമസിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് INAH-3 എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.  മനുഷ്യരിൽ  INAH-3 (Interstitial Nucleus of the Anterior Hypothalamus-3)  ആടുകളുടെ oSDN    നു സമമാണ്. റീസസ് കുരങ്ങുകളിലും എലികളിലും ഇതിനു സമാനമായ  INAH  ലൈംഗിക പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നത് ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.   മനുഷ്യരിൽ, ആടുകളുടെ oSDN  പോലെ  INAH-3 യ്ക്ക് വലിപ്പവ്യത്യാസമുണ്ട് ആണിനും പെണ്ണിനും. ആണുങ്ങൾക്ക് വലിപ്പക്കൂടുതലുണ്ട് ഇതിനു. ഹോമോ ആണുങ്ങളുടെ  INAH-3  സ്ത്രീകളുടേതു മാതിരിയാണ്, ചെറുതാണ്.   പെണ്ണ് ‌‌à ആണ് ലിംഗമാറ്റം വേണ്ടി വന്നവരുടേ INAH-3 ആണുങ്ങളുടേതു മാതിരിയാണ്.   ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന INAH-3 യുടെ സ്വരൂപവ്യത്യാസം സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എന്ന നിഗമനത്തെയാണ്.

   സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യക്കാരിൽ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മസ്തിഷ്കഭാഗമാണ് അമിഗ്ദല. മനോവികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, നീണ്ടകാല ഓർമ്മകൾ ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചെറുഭാഗം. MRI, PET   എന്നീ സ്കാനിങ് വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അമിഗ്ദല യുടെ സമ്മിതി (symmetry) യും ന്യൂറോൺ ശൃംഖലകളുടെ വ്യവഹാരക്രിയകളും പഠിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യ ആണുങ്ങൾക്ക് ഏറേക്കുറെ സ്ത്രീകളുടേതുമാതിരിയാണ് അമിഗ്ദല, അതേ പടി സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധാരണ ആണുങ്ങളുടേതും. അമിഗ്ദലയുടെ ഗോളാർദ്ധവ്യാപ്തി ഹോമോ ആണുങ്ങൾക്കും ഹെറ്റെറോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെയാണ്, ഹെറ്റെറോ ആണുങ്ങൾക്കും ഹോമോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വലതുഭാഗം സമതുലിതമല്ല.  ഹോമോ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇടതു അമിഗ്ദലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ന്യൂറോൺ ബന്ധങ്ങൾ ഉളവാകുന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലും അതുപടി കാണുന്നു. ലെസ്ബിയനുകളിൽ വലത് അമിഗ്ദലയിൽ നിന്ന്  ന്യൂറോൺ ബന്ധങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത് സാധാരണ ആണുങ്ങളിൽ കാണുന്നപോലെയാണ്. അമിഗ്ദലയോട് അനുബന്ധിച്ച മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മഭാഗമായ BSTc (Bed nucleus of stria terminalis-central)   –ഇതും ലൈംഗികപെരുമാറ്റത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ്- ആണ്àപെണ്ണ് ലിംഗമാറ്റം സംഭവിച്ചവരുടേത് പെണ്ണുങ്ങളുടേത് പോലെയാണ്.  എന്നു വച്ചാൽ  ആൺ സ്വരൂപം ആണെങ്കിലും പെണ്ണ് ആണെന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കുന്നതിൽ  BSTc യ്ക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ടെന്നും ഇത് തലച്ചോർ രൂപീകരണസമയത്ത് സംഭവിച്ചതു തന്നെ എന്നും സാരം. അമിഗ്ദലയോട് അനുബന്ധിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന ‘ആന്റീരിയർ കമ്മീഷർ’

 ഹോമോ ആണുങ്ങളിലും സ്ത്രീകളിലും വലിപ്പക്കൂടുതൽ  ഉള്ളതാണ്.  ഈ ഭാഗത്തിനു ഗന്ധങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ,  സഹജജ്ഞാനം (instinct), ലൈംഗികപെരുമാറ്റം  ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പങ്കുള്ളതാണ്.

 

            ലൈംഗികാഭിമുഖ്യവുമായി നേർബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ഭാഗങ്ങളിലും ലിംഗഭേദ വ്യതിരിക്തത കണ്ടിട്ടുണ്ട്.  ഒരേ പോലെയുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണു തലച്ചോറിനു. ഇവ രണ്ടിനേയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തു നിറുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് കോർപസ് കലോസം. ഇതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സൂക്ഷ്മഘടനയിലും  വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആണിലും പെണ്ണിലും. ഈ ചെറുഭാഗത്തിലെ ‘ഇസ്ത് മസ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തൃതി പെണ്ണുങ്ങളിൽ സ്വൽ‌പ്പം കൂടുതലാണ്.  സ്വവർഗ്ഗാഭിനിവേശക്കാരിലും  ഇതേ ഭാഗത്തിനു വലിപ്പക്കൂടുതൽ ഉള്ളതായിട്ടാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ആണായിപ്പിറന്നെങ്കിലും പെൺ തോന്നലുകൾ ഉള്ളവരിൽ (നേരത്തെ വിവരിച്ച trans sexuals)  ഈ ഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളുടേത് പോലെയാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം കോർപസ് കലോസം/ഇസ്ത് മസ് സ്വരൂപം ‘മാനസിക ലൈംഗികത’ (മെന്റൽ സെക്സ്) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ക്രോമസോമും മറ്റും നിശ്ചയിക്കുന്ന ലിംഗപരത അല്ല എന്നാണ്. ഇസ്ത് മസ് ഭാഗത്തിനു ലൈംഗികാഭിമുഖ്യവുമായി ബന്ധം കണ്ടേയ്ക്കാം എന്നാണ് അനുമാനം. മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ഭാഷാവലയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാ‍ണ്.  തലച്ചോറിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനുമുള്ള കഴിവുകളുടെ ആസ്ഥാനം. ഹോമോ ആണുങ്ങൾക്കും ഹെറ്റെറോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഈ ഇരുഭാഗങ്ങൾ ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഹെറ്റെറോ ആണുങ്ങളുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. കോർടെക്സിന്റെ ഗാഢത (cortical thickness) യും , പ്രത്യേകിച്ച് കാഴച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ഹോമോ ആണുങ്ങളിലും ഹെറ്റെറോ സ്ത്രീകളിലും നേർമ്മയേറിയതാണ്, സാ‍ാധാരണ ആണുങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ.

പട്ടിക  നോക്കുക. സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യമുള്ളവരുടെ മസ്തിഷ്കഭാഗങ്ങൾ ,പ്രധാനമായും ലൈംഗികാഭിമുഖ്യത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്നവ എതിർവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യക്കാരിൽ നിന്നും എങ്ങിനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം.

        ലൈംഗികാഭിമുഖ്യവും തലച്ചോറിന്റെ ഘടനാ-പ്രവർത്തന വിന്യാസങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആധുനികസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.   ഉത്തേജനസമയത്തു തന്നെ തലച്ചോറിന്റെ കൃത്യമായ ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠിയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് MRI, PET മുതലായ വിദ്യകളുടെ ഗുണങ്ങൾ. ഇണയുടെ ഗന്ധത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുക ജന്തുകുലത്തിൽ സാധാരണയാണ്. സംഭോഗതൃഷ്ണ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് പ്രജനനത്തിനു സഹായിക്കുകയാണ് വിയർപ്പിൽക്കൂടി സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ‘ഫെറോമോൺ’ എന്ന ഈ വസ്തുവിന്റെ ധർമ്മം. മനുഷ്യരിൽ ആണുങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഫെറോമോൺ സ്ത്രീകളിൽ ഉത്തേജനം നൽകുന്നു, ഹൈപോതലാമസ് ആണ് ഉത്തേജനത്തിന്റെ അടയാളം. ഇതേ ഫെറോമോൺ ഹോമോ ആണുങ്ങളുടെ ഹൈപോതലാമസും ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നതായി കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേ ഫെറോമോൺ  ഹൊമോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഹൈപോതലാമസിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉളവാക്കിയില്ല.   ലൈംഗിക ഉദ്ദീപനസമയത്ത് ഹൈപോതലാമസിനെക്കൂടാതെ, തലാമസ്, അമിഗ്ദല കോർടെക്സ്  ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ ന്യൂറോണുകളും  ത്വരിതപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉദ്ദീപനസമയത്ത് എതിർവർഗ്ഗ-സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികതക്കാർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ  ഇവയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തേജിതമാക്കും, സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികതക്കാർക്ക് മറ്റു ചില പ്രത്യേകസൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങൾ കൂടി സക്രിയമാകുന്നതായും കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.    ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിഗമനം ഇതാണ്: സ്വവർഗ്ഗമോ എതിർ വർഗ്ഗമോ ആകട്ടെ, ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം ജീവവിജ്ഞാനപരമായി പ്രവർത്തികമാക്കുന്നത്  ഒരേപോലെയാണ്. ഇതിനു ഉപോദ്ബലകമാകുന്ന ന്യൂറൽ വലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന്ത് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും.


തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം
Hetero
ആണ്
Hetero
പെണ്ണ്
Homo
ആണ്

ഹൈപോതലാമസ് SCN
ചെറുത്
വലുത്
വലുത്

INAH-3
വലുത്
ചെറുത്
ചെറുത്

ആന്റീരിയർ കമ്മീഷർ
ചെറുത്
വലുത്
വലുത്

ഇസ്ത് മസ് (കോർപസ് കലോസം)
ചെറുത്
വലുത്
വലുത്

ആൺ ഫെറോമോൺ പ്രതികരണം
ഇല്ല
ഹൈപോതലാമസിൽ
തീക്ഷ്ണം
ഹൈപോതലാമസിൽ തീക്ഷ്ണം

അമിഗ്ദല സർക്യൂടുകൾ
ഇടതു നിന്നും
വലതു നിന്നും
വലതുനിന്നും

അമിഗ്ദല സമ്മിതി


പെണ്ണുങ്ങളുടേത് മാതിരി

    
       
        പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികാഭിമുഖ്യം ഉള്ളവരുടെ തൽച്ചോറ് മറ്റുള്ളവരുടെ തലച്ചോറു പോലെ ആണെങ്കിലും  കൂടുതലായും ലൈംഗികാഭിനിവേശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനാണു  സൂക്ഷ്മവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നാണ്. MRI വഴി ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം  കോർപസ് കലോസത്തിന്റെ ആകൃതി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്  ക്രോമസോമുകൾ നിയോഗിക്കുന്ന ലൈംഗികതയല്ല, പ്രത്യുത ലൈംഗിക വ്യക്തിത്വം ആണ് എന്നാണ്.  ന്യൂറോ അനാറ്റമി വിശദീകരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതരമായ ഇടങ്ങൾ ലൈഗികാഭിനിവേശത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനു വ്യക്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും  ഇവ തെളിയിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കം വ്യത്യസ്തമായ ഹോർമോൺ പ്രഭാവങ്ങളെയാണ് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ നേരിടുന്നതെന്നാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ഇടങ്ങൾ വ്യത്യസ്തത കൈവരിക്കുകയും  ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലതീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയുമാണെന്നുള്ളത്  യുക്തിയുക്തം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്.

ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം— പാരമ്പര്യഘടകങ്ങൾ
        സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത ചില ജീനുകളുടെ പ്രഭാവത്താൽ വന്നുകൂടുന്നതാണെന്നും പാരമ്പര്യമായി ലഭിയ്ക്കുന്നതാണെന്നും ഒരു വാർത്ത  ശാസ്ത്രപിന്തുണയോടെ പ്രചരിക്കുകയും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഗേ ആൾക്കാർ ’താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ജീൻ, മോം’ ( അമ്മേ ,നിങ്ങളുടെ ജീനിനു നന്ദി) എന്ന പ്രസ്താവനയെ പുണരുകയും ഗേ സമൂഹം ടീ ഷർടുകൾ ഇട്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാലത്ത്. 1993  ഇൽ ഡീൻ ഹാമർ എന്ന ജനിതകശാസ്തജ്ഞൻ  എക്സ് ക്രോമൊസോമിന്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മഭാഗവും  ആൺ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ ജീനുകൾ വഴി മാത്രം ഗേ സ്വഭാവം വന്നുചേരുകയാണെന്നുള്ള ഈ നിഗമനം ഒരു അതി ലഘൂകരണം ആണെന്നു ശാസ്ത്രലോകവും നിലപാടെടുത്തു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കുറേ വർഷങ്ങളോളം പിൻ തുടർച്ച ഇല്ലാതെ പോയതും “ഗേ ജീൻ” എന്ന നിഗമനത്തിനെ തളർത്തിക്കളയുകയായിരുന്നു.  എന്നാൽ  തലച്ചോർ രൂപീകരണത്തിൽ എക്സ്, വൈ ക്രോമൊസോമുകളിന്മേൽ ഉള്ള ജീനുകളുടെ പങ്ക് സുവിദിതമായതിനാൽ ജീനുകളുടെ സ്വാധീനം  തള്ളിക്കളയാൻ വയ്യ എന്നതു പൊതുവേ അംഗീകരീക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

        പാരമ്പര്യഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റി മറ്റു ചില വഴികളിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നു പോന്നു ഇക്കാലത്ത്. ഇരട്ടകളിൽ നടത്തിയ ചില പരിശോധനകൾ  സ്വവർഗ്ഗപ്രേമം പാരമ്പര്യഘടകങ്ങളാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന നിഗമനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതായിരുന്നു. ഒരേ അണ്ഡത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞുണ്ടായ ഇരട്ടകൾ രണ്ടു വ്യത്യസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നാലും ഒരേ പോലെ സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യമുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇവരിൽ രൂഢമൂലമായ ജനിതകഘടങ്ങൾ കാരണമാണെന്നാണ് നിഗമനം.എന്നാൽ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലെ അപാകതകൾ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചതിനാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണസംരഭങ്ങൾ  കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളാണു ശേഷിപ്പിച്ചത്.  ജന്തുക്കളിൽ നടത്തിയ ചില പരീക്ഷണഫലങ്ങളും ജനിതകസ്വാധീനത്തോട് ചായ്‌വ് പുലർത്തുന്നവയാണ്. എലികളിൽ പ്രജനനപരമായ ഒരു ജീൻ ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണെലികൾക്ക് ആൺ എലികളോടല്ല, പെൺഎലികളോട്  തന്നെ സംഭോഗതാൽപ്പര്യം ഉളവായതായി പഠനങ്ങൾ ഉണ്ട്.   

      ചില കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഗേ ആയ ആണുങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കാർ ആയ ആണുങ്ങളിലും ഗേ സ്വഭാവം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.  നേരത്തെ വിവരിച്ച പോലെ ആണുങ്ങളിലെ  X  ക്രോമൊസോം  അമ്മയിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്നതാകയാൽ ആ  ക്രോമൊസൊമിൽ  എന്തെങ്കിലും ജനിതഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ന്യായമാണെന്നു കരുതാം. തന്മാത്രാ‍വിജ്ഞാനീയവും  സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സും ഇഴചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അപഗ്രഥനങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് X  ക്രോമൊസോമിന്മേൽ ചില നിശ്ചിത അടയാളങ്ങൾ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടെന്നാണ്.  X  ക്രോമസോമിന്റെ ഒരു നിശ്ചിതഭാഗമായ  q28 ലാണ് ഈ ജനിതക കയ്യൊപ്പ്. 1993   ഇൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഈ ജീൻ ബന്ധം 2014 ഇൽ വിപുലവും വിശ്വസനീയവുമായ പഠനങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.   സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യമുള്ള 409 ജോഡി  ചേട്ടാനിയന്മാരുടെ  ക്രോമൊസോം പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചത്  X ക്രോമോസോമിലെ  q28 ഭാഗത്തും  ക്രോമൊസോം 8 ന്റെ നടുഭാഗത്തും ഇവരിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന  ഡി എൻ എ ഘടനാസംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ്.  ക്രോമൊസോം 10 ഇലും ഇതേ പടി ചില ജനിതകരേഖകൾ ഗേ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്.  അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജെനെറ്റിക്സ് നടത്തിയ ഒരു വിപുലമായ പഠനത്തിനു ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞർ– ഈ ഗവേഷകസംഘവും  X ക്രോമൊസോം, ക്രോമൊസൊം 8 എന്നിവയിലെ ചില പ്രത്യേകസൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങൾ ഗേ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്  സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു-  അനുമാനിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് : “ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ,  പഴയവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ, സൂചിപ്പിക്കുന്നത്  ഈ ക്രോമൊസോമുകളുടെ  നിശ്ചിത ഇടങ്ങളിലെ ജനിതകവ്യതിയാനങ്ങൾ  ആണുങ്ങളുടെ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം  നിജപ്പെടുത്താൻ സഹായകമാകുന്നു എന്നാ‍ണ്”. ലോകപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച സയൻസ് ജേണൽ “ഗേ ജീനിനു പുതിയ സമർത്ഥനം” (New support for ‘gay gene’) എന്നൊരു കുറിപ്പ് എഴുതുക വരെ ഉണ്ടായി ഈയിടെ. സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികാഭിമുഖ്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു ഘടകം മാത്രമായിരിക്കാനേ ജനിതകസ്വാധീനം ഉപയുക്തമായിരിക്കയുള്ളു എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അഭിമതം എങ്കിലും നാം പിറന്നുവീഴുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ കാമമോഹതാൽ‌പ്പര്യങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുകൾ കൽ‌പ്പിച്ച്  കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിനു ഉറപ്പേറുകയാണ്.


മറ്റ് സ്വാധീനങ്ങൾ-കൂടുതൽ ചേട്ടന്മാർ?

        കൂടുതൽ ആണുങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൺകുഞ്ഞ് സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ന് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു മൂന്നോ നാലോ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള സ്ത്രീയ്ക്ക് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ആൺകുഞ്ഞിനാണ് ഇതു സംഭവിക്കാൻ സാദ്ധ്യത. ഒരോ ആൺകുഞ്ഞിനേയും ഗർഭം ധരിയ്ക്കുമ്പോഴും  ഭ്രൂണത്തിന്റെ ചില പ്രോടീനുകൾ കാരണം പ്രതിരോധശക്തി (ഇമ്മൂണിറ്റി) പ്രതികരണം മാറുകയും അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ ഉളവാകുന്ന ചില ആന്റിബോഡികളുടെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മിക്കവാറും ആൺഭ്രൂണത്തിലെ   Y  ക്രോമൊസോം  ബന്ധിതമാണെന്നാണ് അനുമാനം. തലച്ചോറിന്റെ ലിംഗവ്യതിയാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ടെസ്റ്റസ്റ്റെറോൺ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്  Y ക്രോമൊസൊമിലെ ജീൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലൊ.  അങ്ങിനെ കുറെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ആന്റിബോഡിയുടെ അളവ് കൂടുകയും  പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൺഭ്രൂണത്തെ ഈ ആന്റിബോഡി  സ്വാധീനിക്കുകയും ലൈംഗികാഭിനിവേശം നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോർ ഭാഗത്ത് മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ആ ആൺകുഞ്ഞ് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗി ആകാനുള്ള സാദ്ധ്യത വർദ്ധിക്കുകയണ്.. വലതു കയ്ക്കോ ഇടതു കയ്ക്കോ കൂടുതൽ സ്വാധീനം എന്നതുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കയ്യുടെ സ്വാധീനം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, തലച്ചോറിന്റെ ന്യൂറോൺ സർക്യൂട്ടുകളുടെ വളർച്ചാവിന്യാസമനുസരിച്ച് എന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്.  ആൺകുട്ടികളുടെ ജനനാനുക്രമം അനുസരിച്ച് ഗേ ആകുന്ന കുട്ടികൾ വലതുകയ് സ്വാധീനമുള്ളവരാണ്. ഈ വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്  തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചാസമയത്തു തന്നെ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്.. ജൈവപരമായതും ഭ്രൂണത്തിൽ നടക്കുന്നതുമായ  കാരണങ്ങൾ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായേക്കാമെന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ പലനിരീക്ഷണസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.

ഉപരിജനിതകം
        പ്രബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയ്ക്ക് ആധാരം ‘ഉപരിജനിതകം’ (epigenetics) ആയി ലഭിയ്ക്കുന്ന പരിണാമങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ്. സാഹചര്യപരമോ പരിസ്ഥിതിപരമോ ആയുള്ള സ്വാധീനങ്ങളാൽ ഡി എൻ എ യിൽ വരുത്തപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുപോകാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനു ആധാരം. ഇരട്ടകളിൽ നടത്തിയ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനു ഉപോദ്ബലകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരേ അണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഉയിർക്കൊണ്ട ഇരട്ടകളിൽ ഒരാൾ മാത്രം  ഗേ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ജനിതകഘടന ഒരേപോലെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്; അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതാണു ചോദ്യം. ഈ ഭ്രൂണങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിനു മാത്രം ഡി എൻ എ യിൽ  ഗർഭപാത്രത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച്  രാസപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും ചില ജീനുകൾക്ക് പ്രവർത്തനരാഹിത്യമോ പ്രവർത്തനക്കുറവോ വന്നു ഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി തന്റെ സഹ ഇരട്ടയിൽ നിന്നും ശാരീരശാസ്ത്രപരമായോ മാനസികമായോ വ്യതിയാനമുള്ള ആളായിത്തീരാം.  ഡി എൻ എ യിൽ വരുന്ന സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയേറ്റുന്നു എന്ന പൊതുനിഗമനം ജനിതകസ്വാധീനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കിന്റെ ഒരു യു ട്യൂബ് വീഡിയോ ഇതിന്റെ ലളിതവിവരണം നൽകുന്നുണ്ട്.  വിശദമായ പഠനങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും യുക്തിയുക്തങ്ങളായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് അപഗ്രഥനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രലോകം സമ്മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

        ഗർഭകാലത്തു  കഴിയ്ക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭഛിദ്രം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിക്കുന്ന  ഡി. ഇ. എസ് (diethylstilbesterol) പോലുള്ളവ ഭ്രൂണത്തിന്റെ തലച്ചോറ് രൂപീകരണത്തെ ചെറുതായി ബാധിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതക്കാരായി മാറാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതായും നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്.  ഡി. ഇ. എസ് ന്റെ സ്വാധീനം മൂലം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡെർ    ആയിത്തീരുന്നതായും പഠനങ്ങൾ ഉണ്ട്.  ഗർഭകാലത്ത് നിക്കോറ്റിൻ, ആംഫീറ്റമീൻ മുതലായ രാസവസ്തുക്കൾ കഴിയ്ക്കുകയോ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വശംവദരാവുകയോ ഒക്കെ   ഭ്രൂണത്തിന്റെ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യത്തെ ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.

     ലിംഗപരതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  തലച്ചോറിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങളേയും വ്യത്യാസങ്ങളേയും പറ്റിയും  ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതിനെപ്പറ്റിയും  വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചു ന്യൂറോ അനാറ്റമിയുടെ  സംലക്ഷണങൾ ഏവ, ലൈംഗികാഭിമുഖ്യത്തെ ഇവ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു  എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം  വ്യക്തവും തർക്കയുക്തവുമായ അറിവുകൾ ഇനിയും നേടാനുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു ഹൈപോതലാമസിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ലൈംഗികതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മാറപ്പെട്ട ന്യൂറോൺ വലയങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്നതിനൊക്കെ വിശദീകരണം ശാസ്ത്രലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.  സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾ  ഏതെന്നും എങ്ങനെ പ്രകാശിതമാകുന്നു എന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ന്യൂറോസൈക്കോളജി, മോളിക്യുലാർ ബയോളജി, ജനിതകശാസ്ത്രം ഇവ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം ലൈംഗികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശദമാക്കപ്പെടാനുമുണ്ട്.  സ്വവർഗ്ഗാഭിമുഖ്യവും ഹൈപോതലാമസിന്റെ ഘടനാവ്യതിയാനവും തമ്മിൽ ആദ്യമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ലിവേ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ എഴുതി: "Yes, we have a choice in life, to be ourselves or to conform to someone else's idea of normality, but being straight, bisexual or gay, or none of these, is a central part of who we are, thanks in part to the DNA we were born with."


References:

1.Gross, L. 2006. Male or female? Depends on dose. Plos Biol. 4: e211

2. Bao AM, Swaab DF. 2010. Sex differences in the brain behavior and neuropsychiatric disorders. Neuroscientist 16: 550

3. Ngun TC, Ghahramani N, Sabnchez FJ, Bocklandt S,  and Vilain E.  2011.The genetics of sex differences n brain and behavior.  Front Neuroendocrinology 32:227

4. Swaab DF, 2008. Sexual orientation and its basis in brain structure and function. Proc Nat Acad Sci. 105: 10273

5. Savic I, Lindstrom, P. 2008. PET and MRI show differences in cerebral asymmetry and functional connectivity between homo- and heterosexual subjects.  Proc Natl. Acad Sci.  105: 9403

6. LeVay, S.1991. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science 253: 1034  

7. Swaab DF, Hofman MA. 1990. An enlarged suprachiasmatic nucleus in homosexual men.  Brain Res 537: 141

8. Alexander BM, Skinner DC, and Roselli CE. 2011. Wired on steroids: sexual differentiation of the brain and its role in the expression of sexual partner preference. Front  Endocrinology  2: 1

9. Hines, M. 2011.  Prenatal endocrine influences on sexual orientation and on sexually differentiated childhood behavior. Front Neuroendocrinol.  32: 170

10. Berenbaum SA, Beltz AM. 2011.  Sexual differentiation of human behavior: Effects of prenatal and pubertal organizational hormones. Front  Neuroendocrinology  32: 183

11. Roselli CE, Stormshak F. 2009. Prenatal programming of sexual partner preference: the ram model.  J Neuroendocrinol. 21: 359

12. Hu, S., Xu D, Peterson B, Wang Q, He X, Hu J, Xu X, Wei N, Long D, Huang M, Zhou, W, Zhang M, Xu Y. 2013. Association of cerebral networks in resting state with sexual preference of homosexual men: A study of regional homogeneity and fnctional connectivity. Plos One 8: e59426

13. Wolstenholme JT, Rissman EF, Bekiranov S. 2013. Sexual differentiation in the developing mouse brain: contributions of sex chromosome genes. Genes Brain and Behavior 12: 166, 2013

14. Hines, M. 2010. Sex-related variation in human behavior and the brain.. Trends in Cognitive Sciences 14 : 448

15. Wilson, G, Rahman Q. 2008. Born Gay: The Psychobiology of Human Sex Orientation, Peter Owen Publishers; 2nd edition.

16. Abe C, Johansson E, Allzen E, Savic I. 2014. Sexual orientation related differences in cortical thickness in male individuals. Plos One 5: e114721

17.  Garcia-Falgueras A, Swaab DF.2010. Sexual hormones and the brain: an essential alliance for sexual identity and sexual orientation. Endocr Dev.17:22   

18. Sanders AR, Martin ER, Beecham GW, Guo S, Dawood K, Rieger G, Badner JA, Gershon ES, Krishnappa RS, Kolundzija AB, Duan J, Gejman PV, Bailey JM. 2014.  Genome-wide scan demonstrates significant linkage for male sexual orientation. Psychol Med. 17:1

19. Servick K. 2014. New support for ‘gay gene’. Science 346: 902

20. Hamer D, Copeland P. 1994. The Science of Desire-The search for the Gay gene and the Biology of behavior.  Simon and Schuster Publishing, New York

21. You Tube video: National Geographic Explains the Biology of Homosexuality – Epigenetics   https://www.youtube.com/watch?v=H831wTEkSFE

 

          
Fig. 1.

 ലച്ചോറിന്റെ താഴെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച- MRI സ്കാനിങ്. ഇടതും വലതും അമിഗ്ദല.
HeM-ഹീറ്റെറോ ആണ്,  HeW- ഹീറ്റെറോ പെണ്ണ്,   HoM- ഹോമോ ആണ്,  HoW- ഹോമോ പെണ്ണ്.  

Figure 2.  Results of ReHo shown as a comparison of KCC maps between homosexual and heterosexual groups in the resting state (two-sample t-test; p<0.05, corrected).

   MRI ചിത്രങ്ങൾ-തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ. ജാഗ്രതാന്യൂറോൺ സംഘങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


Figure 1.  Regional homogeneity (ReHo) in the resting state, shown as maps of Kendall’s coefficient of concordance (KCC) within the homosexual group (A) and heterosexual group (B) (one-sample t-test; p<0.05, with multiple correction).   ലച്ചോറിന്റെ MRI സ്കാനിങ്ങ് ചിത്രങ്ങൾ. A. ഹെറ്റെറോ ആണ്  B. ഹോമോ ആണ് 

10 comments:

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ. ശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ.

കാളിയമ്പി said...

How it can be apriyam? It'll be a bible to kerala LGBT community. Brilliant article. I haven't read anything comprehensive yet simply narrated for a very long time. Thanks very much.

Manikandan said...

ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യനു കീഴിലും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും ഉള്ള എന്തിലും അഭിപ്രായവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉന്നതമായ നീതിബോധവും ഉള്ള സുപ്രീംകോടതിപോലും ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ മടിക്കുന്നു. കാലാനുസൃതമായി CrPC Section377 പൊളിച്ചെഴുതാൻ പാർലമെന്റും ജാതി/മതവാദികൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രിയപാർട്ടികളും തയ്യാറാകും എന്ന് കരുതാനും വയ്യ. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ "പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗീകത" എന്ന നിർവ്വചനത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം ജീവപര്യന്തം തടവ് കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമായി തുടരും.

Anonymous said...

അപ്രിയം ഒന്നുമില്ല എത്രിഅൻ ഭായ്.
വലരെ നല്ല ലേഖനം
:)
ഉപാസന

ajith said...

വസ്തുതകള്‍!

Anonymous said...

പൊരിവെയില്‍ ചൂടുള്ള വേനലിന്‍ പകലല്ല
പൂനിലാവിറ്റുന്ന ശാന്തമാം രാവല്ല..
ഇതിലേതുമല്ലെന്നാലിതുരണ്ടുമാകുന്ന
സൗവര്‍ണ്ണസന്ധ്യയും സുന്ദരം താന്‍...

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്‌:Indiaheritage said...

എക്സ്, വൈ ക്രോമൊസൊമുകൾ ആണ് ആൺ പെൺ വേർതിരിവ് ന്ശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നും , അതു കൊണ്ടു തന്നെ വൈ ക്രോമൊസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ലിംഗമാറ്റം സാധ്യമല്ലെന്നും, അതു കൊണ്ടു തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന പുംസവനക്രിയ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാലിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് ശരിയാകാമല്ലൊ എന്നും തോന്നുന്നു

വളരെ നന്ദി ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ പകർന്നതിന്  

d@r+# said...

Bitter truth

Jalakeli Kendra said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

മികച്ച കുറിപ്പ്